Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie urzęduje w godzinach:
poniedziałek: 7:15 - 18:00, wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

KONTA BANKOWE
Dochody budżetowe (NBP O/Poznań) w zakresie opłat związanych z księgami wieczystymi - IV Wydział Ksiąg Wieczystych
22 1010 0055 1253 0050 7100 0001
Dochody budżetowe (NBP O/Poznań) w zakresie opłat , grzywny i kosztów karnych i wykroczeniowych - II Wydział Karny
49 1010 0055 1253 0050 7100 0000
Dochody budżetowe (NBP O/Poznań) w zakresie opłat, grzywny i kosztów I Wydział Cywilny
92 1010 0055 1253 0050 7100 0002
Dochody budżetowe (NBP O/Poznań) w zakresie opłat, grzywny i kosztów - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
65 1010 0055 1253 0050 7100 0003
Depozyty sądowe (BGK O/Poznań)
40 1130 1017 0021 1001 7190 0004
Sumy na zlecenie (Narodowy Bank Polski) oraz opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł.
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
UWAGA!
Bardzo prosimy o wpisywanie w tytule wpłaty numeru sprawy, sąd, którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty. (np. IC 123/15 Ostrzeszów).

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Właściwość rzeczowa: do spraw z zakresu prawa cywilnego.
Właściwość miejscowa dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów.
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Wierzba - Golicka
Sekretariat Wydziału
ul. Zamkowa 9a, 63 - 500 Ostrzeszów, II piętro, pok. 202
tel. 62 732 27 16, 62 732 27 17, 62 732 27 30, 62 732 27 31, fax 62 594 45 91 e-mail: cywilny@ostrzeszow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Danuta Łakoma, e-mail: dlakoma@ostrzeszow.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Właściwość rzeczowa: do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia rozpoznawanych w drugiej instancji.
Właściwość miejscowa dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów.
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sabała - Bronś
Sekretariat Wydziału
ul. 21 stycznia 4, 63 - 500 Ostrzeszów, II piętro, pok. 18
tel. 62 732 27 40, fax 62 594 45 92 e-mail: karny@ostrzeszow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Małgorzata Plewińska, e-mail: m.plewinska@ostrzeszow.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Właściwość rzeczowa: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
Właściwość miejscowa dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów.
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Zając - Sławska
Sekretariat Wydziału
ul. 21 stycznia 4, 63 - 500 Ostrzeszów, II piętro, pok. 7
tel. 62 732 27 35, fax 62 594 45 95, e-mail: rodzinny@ostrzeszow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Maria Pawlik, e-mail: m.pawlik@ostrzeszow.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Właściwość rzeczowa: do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Właściwość miejscowa dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów.
Przewodniczący Wydziału
SSR Piotr Doba
Sekretariat Wydziału
ul. Zamkowa 9a, 63 - 500 Ostrzeszów, parter, pok. 5
tel. 62 732 27 22, fax 62 594 45 93, e-mail: ksiegi@ostrzeszow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Arletta Cieślak, e-mail: a.cieslak@ostrzeszow.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja