returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Kaliszu

Adres:

Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
Woj. Łódzkie

E-mail:

[email protected]


Tel.

62 76-57-700

Godziny urzędowania
Sąd Okręgowy w Kaliszu urzęduje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15- 15:15

Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesanta
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30- 15:00

Sprzedaż znaków sądowych
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30- 14:00

Sekretariaty Wydziałów Sądu Okręgowego
przyjmują interesantów: poniedziałek 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00

Przyjmowanie wniosków KRK
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00- 14:00


Konta bankowe
Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty

NBP O/O Poznań 31101000551253003028000001 - dochody budżetowe - I Wydz.Cywilny
NBP O/O Poznań 04101000551253003028000002 - dochody budżetowe - II Wydz.Cywilny Odwoławczy

NBP O/O Poznań 74101000551253003028000003 - dochody budżetowe - III Wydz.Karny

NBP O/O Poznań 20101000551253003028000005 - dochody budżetowe - V Wydz.Pracy i Ubezp.Społ.

NBP O/O Poznań 10101014690030722231000000 - dochody budżetowe - pozostałe dochody budżetowe

wpłaty zaliczek sądowych (m.in.. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia)

NBP 47101014690030721398000000

wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)

BGK O/Poznań 40113010170021100171900004

nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O/Poznań 43113010880018814950200004

Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Alicja Bielan

Z-ca przewodniczącego - Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Szymankiewicz

Sekretariat Wydziału
pok. 209, poziom 2, budynek C wejście "B" od ul.Wał Staromiejski
tel. 62 765 77 59 , fax. 62 5944532
[email protected]

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-piątek 8:00-15:00.

Kierownik Sekretariatu
Maria Batko

Sekcja Rejestrowo Nieprocesowa

Kierownik sekcji
Sędzia Sądu Okręgowego Jan Brzęczkowski

Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Adamska

Sekretariat Sekcji
pok. 211, poziom 2, budynek C
tel. 62 765 77 10
[email protected]


II Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Vogt

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Barbara Mokras

Sekretariat Wydziału
pok. 209, poziom 2, budynek D (dawne PKO) wejście "B" od ul.Wał Staromiejski

tel. 62 765 78 42 , fax. 62 5944533
[email protected]

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-piątek 8:00-15:00.

Kierownik Sekretariatu
Aneta Nowacka

III Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Marek Bajger

Z-ca przewodniczącego - Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Świeżyński

Sekretariat Wydziału do rozpoznawania I instancji spraw z zakresu prawa karnego
pok. 120, poziom 1, budynek B
tel. 62 765 78 26 , fax. 62 5944537
[email protected]

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-piątek 8:00-15:00.

Zastępca kierownika sekretariatu
Elżbieta Danielak

Sekretariat Wydziału do rozpoznawania II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz II instancji spraw o wykroczenia
pok. 268, poziom 2, budynek A wejście "B" od ul.Wał Staromiejski
tel. 62 765 78 17 , fax. 62 5944538
[email protected]

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-piątek 8:00-15:00.

Kierownik Sekretariatu
Jerzy Liszewski

Sekcja Penitencjarna i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Kierownik Sekcji
Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Miller, Wizytator ds. penitencjarnych Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Sekretariat Sekcji
pok. 121, poziom 1, budynek BA wejście "B" od ul.Wał Staromiejski
tel. 62 765 78 20 , fax. 62 5944541
[email protected]

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-piątek 8:00-15:00.

Kierownik Sekretariatu Sekcji
Karolina Matuszewska

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Marzena Głuchowska

Z-ca przewodniczącego - Sędzia Sądu Okręgowego Ewa Nowakowska

Sekretariat Wydziału
pok. 166, poziom 1, budynek A wejście "B" od ul.Wał Staromiejski
tel. 62 765 78 09 , fax. 62 5944542
[email protected]

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-piątek 8:00-15:00.

Kierownik Sekretariatu
Ewa Janczak

Referat do Spraw Wizytacji w Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Kierownik Referatu do Spraw Wizytacji - Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Jarocinie
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Sąd Rejonowy w Kępnie
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Sąd Rejonowy w Pleszewie

Źródło

www.kalisz.so.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?