Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Godziny pracy Sądu Rejonowego
w poniedziałki od godziny 7:15 do godziny 18:00
od wtorku do piątku od godziny 7:15 do godziny 15:15
Kasa Sądu Rejonowego:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2 parter, pokój nr 3
(okienko kasowe od strony korytarza) tel. 62 592-61-17
Czynna:
od 8:00 do 14:00 (przerwa od 11:00 do 11:30)

NUMERY KONT BANKOWYCH
Numery kont Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.:
grzywny do spraw: cywilnych, karnych i rodzinnych
wpisy i opłaty sądowe do ksiąg wieczystych

NBP O/Okr. w Poznaniu
23 1010 1469 0602 2222 3100 0000
(rachunek bieżący dochodów SR)
Konta sum depozytowych – depozyty
Bank Gospodarstwa Krajowego
42 1130 1017 0021 1000 0890 0004
sumy na zlecenie - zaliczki na biegłych oraz kuratorów sądowych
NBP O/O Poznań
60 1010 1469 0602 2213 9800 0000
Konto Ministerstwa Sprawiedliwości
(dot. m.in. elektronicznej ksiegi wieczystej)
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
90 1130 1088 0001 3004 9120 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący SSR Radosław Grzęda - Prezes Sądu
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, I piętro, pokój 40
tel.: 62 592-61-01
Sekretariat Wydziału:
Kierownik - Ilona Michalak, tel.: 62 592-61-09
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, I piętro, pokój 31
tel.: 62 592-61-36, 62 592-61-19, tel.: 62 592-61-87


II Wydział Karny
Przewodniczący SSR Marek Urbaniak - Wiceprezes Sądu
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, I piętro, pokój 42
tel.: 62 592-61-02
Sekretariat Wydziału:
Kierownik - Magdalena Świtała, tel.: 62 592-61-60
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, II piętro, pokój 75
tel.: 62 592-61-55, 62 592-61-86, 62 592-61-16
tel., fax.: 62 592-61-10, 62 592-61-52


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący SSR Ewa Litwin
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, parter, pokój 15
tel.: 62 592-61-81
Sekretariat Wydziału:
Kierownik - Ewa Pawlak, tel.: 62 592-61-15
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, I piętro, pokój 50
tel. fax.: 62 592-61-24


IV Wydział Pracy
Przewodniczący SSR Renata Kubiak
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, parter, pokój 25
tel.: 62 592-61-71
Sekretariat Wydziału:
Kierownik - Karolina Młynarczyk
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa2, parter, pokój 3
tel.: 62 592-61-32


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Starszy referendarz sądowy Edyta Zimoch–Różanek
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, parter, pokój 7
tel.: 62 592-61-20
Sekretariat Wydziału:
Kierownik - Anna Ratajczyk, tel., fax: 62 592-61-23
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2, parter, pokój 11
tel.: 62 592-61-25

Źródło

Ostatnia aktualizacja