Sąd Rejonowy w Opocznie

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

Kontakt:
Biuro Obsługi Interesanta
(44) 755-71-07
(44) 741-57-00
informacja@opoczno.sr.gov.pl
Czytelnia Akt
(44) 755-71-07
(44) 741-57-00
czytelniaakt@opoczno.sr.gov.pl


RACHUNKI BANKOWE
Wpłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Opocznie mogą być dokonywane w kasie Sądu lub na rachunki bankowe:
Rachunek bieżący dochodów budżetowych
NBP Łódź 32 1010 0055 3493 0050 9800 0000
- wpisy sądowe
- grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, zażalenia, apelacje
Rachunek sum na zlecenie
BGK 53 1130 1163 0014 7116 4620 0003
- zaliczka na biegłego sądowego
- zaliczka na kuratora
- zaliczka na tłumacza przysięgłego
Rachunki sum depozytowych BGK
94 1130 1017 0021 1001 3590 0004 - PLN
67 1130 1017 0021 1001 3590 0005 - USD
24 1130 1017 0021 1001 3590 0003 - GBP
51 1130 1017 0021 1001 3590 0002 - EURO
78 1130 1017 0021 1001 3590 0001- CHF
- poręczenia majątkowe,
- zabezpieczenia majątkowe,
Zgodnie z poleceniem Ministra Finansów wpłaty i wypłaty nie sum depowytowych nie będą realizowane w kasie sądu.
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK 85 1130 1163 0014 7116 4620 0009
- świadczenia pieniężne
- nawiązki

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący wydziału:
SSR Zofia Michałowska
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Agata Kowalska
SSR Mirosława Makowska
Kierownik sekretariatu:
Dorota Dulnikiewicz
Właściwość rzeczowa Wydziału Cywilnego:
- do spraw z zakresu prawa cywilnego
Sekretariat:
pok. 1.12 (I piętro)
(44) 755-71-10
(44) 741-57-11
cywilny@opoczno.sr.gov.pl
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00
wtorek - piątek - 8:00 - 15:00


II Wydział Karny
Przewodniczący wydziału:
SSR Elżbieta Madej
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Jadwiga Świątek
SSR Agnieszka Róg
Kierownik sekretariatu:
Renata Tkaczyk
Właściwość rzeczowa Wydziału Karnego:
- do spraw z zakresu prawa karnego
Sekretariat:
pok. 2.13 (II piętro)
(44) 755-71-20
(44) 741-57-12
karny@opoczno.sr.gov.pl
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00
wtorek - piątek - 8:00 - 15:00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący wydziału:
SSR Iwona Dembińska - Pęczek
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Mirosława Makowska
Kierownik sekretariatu:
Marek Bogatek
Właściwość rzeczowa Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
- do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
- do spraw demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
- do spraw leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych
- do spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw
Sekretariat:
pok. 0.13 (parter)
(44) 755-71-30
(44) 741-57-13
rodzinny@opoczno.sr.gov.pl
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00
wtorek - piątek - 8:00 - 15:00


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący wydziału:
Referendarz Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim delegowana do Sądu Rejonowego w Opocznie Anna Olejnik
Referendarz Michał Skro
Referendarz Adam Pawlyta (oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 16.08.2017r.)
Kierownik sekretariatu:
Anna Ucińska
Właściwość rzeczowa Wydziału Ksiąg Wieczystych
- do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
Sekretariat:
pok. 0.32 (parter)
(44) 755-71-50
(44) 741-57-15
ksiegi@opoczno.sr.gov.pl
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00
wtorek - piątek - 8:00 - 15:00

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz