Sąd Rejonowy w Łobzie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy sądu
poniedziałek 730 – 1800
wtorek – piątek 730 – 1530

Biuro Obsługi Interesantów
Wszelkich informacji w sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów w godzinach 730 - 1530
tel. 91 39 706 31

Księgi wieczyste
IV Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w godzinach 730 – 1530
tel. 91 39 706 42


Konta bankowe
12 1010 0055 1043 0050 7500 0000 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Dochody budżetowe:
- wpisy
- opłaty i koszty sądowe
- grzywny
47 1010 0055 4503 0050 7500 0000
NBP O/O Szczecin NBPPLPW
Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów
23 1130 1176 0022 2107 2420 0006
BGK GOSKPLPW
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
- świadczenia pieniężne i nawiązki
59 1130 1017 0021 1002 2390 0004BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN)
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD)
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR)
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF)
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP)
30 1010 0055 4513 0050 7500 0000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Niepodległości 15
73 - 150 Łobez
tel. 91 39 706 45
pokój 34 (I piętro)
Rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.
W wydziale I Cywilnym wszystkie sprawy są wpisywane do właściwych repertoriów według kolejności wpływu i przydzielane sędziom orzekającym wg listy w równych ilościach w poszczególnych kategoriach.
Przewodniczący Wydziału: SSR Monika Szczepańska
Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 14 do 15, pokój 34 (I piętro)
Kierownik sekretariatu: Joanna Szatan
tel. 91 39 706 45
e-mail: jszatan@lobez.sr.gov.pl
pokój 34 (I piętro)


II Wydział Karny
ul. Niepodległości 15
73 - 150 Łobez
tel. 91 39 706 33
fax 91 39 706 27
pokój 11 (I piętro)
Rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa karnego z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.
W Wydziale II Karnym sprawy są wpisywane do właściwych repertoriów według daty wpływu i alfabetu i przydzielane sędziom:
1. Przewodniczący Wydziału – Prezes – nr 1, 3, 5, 7;
2. Sędzia - nr 0, 2, 4, 6, 8, 9.
Przewodniczący Wydziału: SSR Sława Miszel
Przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 11 do 12, pokój 14A (I piętro)
Kierownik sekretariatu: Janina Szulc
tel. 91 39 706 33
fax 91 39 706 27
e-mail: jszulc@lobez.sr.gov.pl
pokój 11 (I piętro)


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Niepodległości 15
73 - 150 Łobez
tel./fax 91 39 706 39
pokój 6 (parter)
Rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.
W Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich tut. Sądu, wszystkie sprawy są przydzielane do decernatu SSR Andrzeja Rydzkowskiego, w przypadku braku możliwości rozpoznania sprawy (po jej uchyleniu do ponownego rozpoznania, na skutek wyłączenia od orzekania i in.) sędziego referenta wyznacza Prezes Sądu.
Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Rydzkowski
Przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 11 do 13, pokój 5 (parter)
Kierownik sekretariatu: Piotr Reimer
tel./fax 91 39 706 39
e-mail: preimer@lobez.sr.gov.pl
pokój 6 (parter)


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Niepodległości 15
73 - 150 Łobez
tel. 91 39 706 42
pokój 23 (parter)
Wydział prowadzi księgi wieczyste oraz rozpatruje sprawy cywilne związane z postępowaniem wieczystoksięgowym z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.
W Wydziale IV Ksiąg Wieczystych sprawy przydzielane są referendarzowi sądowemu, orzekający w wydziale.
Przewodniczący Wydziału: Starszy Referendarz Adam Kogut
Przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 10 do 12, pokój 27 (parter)
Kierownik sekretariatu: Joanna Kruszniewska
tel. 91 39 706 42
e-mail: jkruszniewska@lobez.sr.gov.pl
pokój 23 (parter)

Źródło

Ostatnia aktualizacja