Sąd Rejonowy w Nowym Targu

GODZINY URZĘDOWANIA
Biuro Obsługi Interesantów
pok. 051
Przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach od 8.00do 15.00.
W poniedziałki Biuro czynne w godzinach 8.00 do 18.00.
Godziny przyjmowania interesantów przez Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
w poniedziałek 9.00 - 18.00
od wtorku do piątku 8.00 - 15.00
Poza godzinami otwarcia kasy sądu udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę zakupionego e-znaku lub potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej.
E-znaki są możliwe do nabycia:
na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności ) https://oplaty.ms.gov.pl
Kasa Sądu Rejonowego
Kasa Sądu Rejonowego mieści się na parterze budynku pok. nr 6
Godziny otwarcia kasy:
w poniedziałek: od 8.30 - 14.00 w tym przerwa od 10.00 do 10.30 oraz: od 15.00 - 17.30
od wtorku do piątku: od 8.30 - 14.00
W ostatni dzień miesiąca kasa czynna do 11.30


KONTA BANKOWE
dochody (opłata sądowa) NBP O/O Kraków 63 1010 1270 0020 7522 3100 0000
zaliczki/sumy na zlecenie BGK O/Kraków 62 1130 1150 0012 1235 7720 0001
sumy depozytowe BGK O/Kraków 36 1130 1017 0021 1001 0990 0004
Bank BGK umożliwił bezprowizyjne dokonywanie wpłat gotówkowych dotyczących sum depozytowych w oddziałach banku PEKAO SA na rachunek nr:
24 1240 6957 0111 0000 0000 1371.
Na blankiecie wpłaty - jako odbiorcę należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego.
Opłaty dla Krajowej Rady Notarialnej za wpis do Rejestru Spadkowego należy wpłacać na rachunek bankowy sum na zlecenie nr
62 1130 1150 0012 1235 7720 0001

Wydziały

WYDZIAŁY

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
SSR Przemysław Mościcki
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Firfas


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
SSR Zdzisława Sabała-Klocek
Kierownik Sekretariatu
Maria Haręza


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
SSR Wanda Fudala
Kierownik Sekretariatu
Maria Barnaś
Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:
Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)
lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
tel/fax: (18) 26-12-649
e-mail: wydzialrodzinny@nowytarg.sr.gov.pl
Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)
tel: 18 26 12 639, e-mail: czytelnia@nowytarg.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa:IV Wydział Pracy
Przewodniczący Wydziału
SSR Marek Jugowicz
Kierownik Sekretariatu
Helena Tworek
Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:
Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)
lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
tel/fax: (18) 26-12-623
e-mail: wydzialpracy@nowytarg.sr.gov.pl
Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)
tel: 18 26 12 639, e-mail: czytelnia@nowytarg.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
SSR Marek Rusin
Kierownik Sekretariatu
Marzena Znaniec
Tel/Fax: (18) 26-12-652
e-mail: wydzialksiagwieczystych@nowytarg.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz