returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Nowym Sączu

Adres:

ul. Pijarska 3
33-300 Nowy Sącz
Woj. Małopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

18 443 89 00

Kasa Sądu Okręgowego mieści się na I piętrze budynku, pok. nr 101 i czynna jest:
w poniedziałek: 8:00-17:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30 oraz: od 14:00 - 150:0
od wtorku do piątku: od 8:00 - 14:30
W ostatni dzień miesiąca kasa czynna w godzinach: 8:00 - 11:30
Kasa Sądu jest nieczynna w każdy ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego

Biuro podawcze

Biuro podawcze mieści się na parterze budynku, pok. nr 002 i czynne jest:
w poniedziałek 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku 8:00 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt
Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt przyjmują interesantów w godzinach:

w poniedziałek 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku 8:00 - 15:30
fax.18 44-82-192
e-mail. [email protected]

RACHUNKI BANKOWE SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

Rachunek dochodów budżetowych nr 39 1010 1270 0038 1222 3100 0000 w NBP O/Okr. Kraków
(dla wpłat z tytułu opłat cywilnych, opłat karnych, grzywien, itd.)

Rachunek sum na zlecenie nr 59 1130 1235 0031 5013 3620 0003w BGK Oddział w Krakowie
(dla wpłat zaliczek na koszty postępowania sądowego, np.: zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków, itd.)

Rachunki sum depozytowych
(dla wpłat poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach karnych, kaucji oraz wpłat z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów)

Rozliczenia krajowe:
PL 54 1130 1017 0021 1002 9190 0004 w BGK Oddział w Krakowie

Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
SSO Ewa Ślusarczyk

Kierownik Sekretariatu
Wiesława Pinczer pokój 239 II p
e-mail: [email protected]

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:
Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych) lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych), fax: 18 44-82-192

Informacja telefoniczna - Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)
Numer telefonu: 18 44-82-184, e-mail:[email protected]

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
SSO Paweł Gnutek

Kierownik Sekretariatu
Barbara Miczek pokój A10

e-mail: [email protected]

Sprawy I instancji:
pokój A04
Tel: 18 44-82-133
fax: 18 44-82-134
e-mail: [email protected]

Sprawy penitencjarne:
pokój 204 II p.
Tel: 18 44-82-135
Fax: 18 44-98-835

III Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału
SSO Jacek Małodobry

Kierownik Sekretariatu
Marta Mróz pokój 219 II p.
e-mail: [email protected]

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału
SSO Tadeusz Piesowicz

Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Kiełbasa , ul. Strzelecka 1a , II piętro
e-mail: [email protected]
Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Gorlicach
Sąd Rejonowy w Limanowej
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Sąd Rejonowy w Zakopanem

Źródło

www.nowy-sacz.so.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?