returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Apelacyjny w Krakowie

Adres:

ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
Woj. Małopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

12 417 54 00

Godziny urzędowania
7:30 do 15:30

Biuro Obsługi Interesantów
pok. 1A04 (I piętro)
-poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 12 417 55 00

Biuro Podawcze
Pokój 8, parter
-poniedziałek - piątek 07:30 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów
-poniedziałek 11:00 - 18:00
-wtorek - piątek 08:00 - 15:00

Kasa Sądu
Pokój 3A15 (III piętro)
-poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00

Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Przyjmowanie interesantów:
-poniedziałek 14:00 - 16:00
-czwartek 11:00 - 14:00

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe):
88 1010 1270 0010 7822 3100 0000
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia):
24 1130 1017 0021 1001 1790 0004
Numery rachunków w CHF, EUR, GBP i USD dostępne są w zakładce BIP
Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na biegłego):
28 1010 1270 0010 7813 9800 0000
Kod SWIFT: NBP LPL PW
Bank: Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Basztowa 20, 30-960 Kraków
Numery kont w formacie IBAN:
PL 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000
PL 24 1130 1017 0021 1001 1790 0004
PL 28 1010 1270 0010 7813 9800 0000
NIP:676-11-74-573
REGON:003894660

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu: Małgorzata Strojek , Pokój 2A13 (II piętro)
Telefon: 12 417-55-15 12 417-54-92
Fax: 12 417-54-11
Przyjęcia stron:
-poniedziałek, 11:00 - 18:00
-wtorek - piątek, 08:00 - 15:00

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu: mgr Anna Sikora, Pokój 2A09 (II piętro)
Telefon: 12 417-55-05
Fax 1: 12 417-54-52
Fax 2: 12 417-55-58
(w sprawach penitencjarnych)
Przyjęcia stron:
-poniedziałek, 11:00 - 18:00
-wtorek - piątek, 08:00 - 15:00

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu: Jolanta Ważna, Pokój 2A04 (II piętro)
Telefon: 12 417-54-87
Fax: 12 417-54-09
Przyjęcia stron:
-poniedziałek, 11:00 - 18:00
-wtorek - piątek, 08:00 - 15:00

IV Wydział Wizytacji
Sekretariat:
Renata Zielińska-Piela, Pokój 3C02 (III piętro)
Telefon: 12 417-54-27 12 417-54-38
email: [email protected]Organ odwoławczy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Kielcach
Sąd Okręgowy w Krakowie
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Sąd Okręgowy w Tarnowie

Źródło

http://www.krakow.sa.gov.pl/dzialalnosc/default.aspx

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?