Sąd Rejonowy w Nisku

Godziny urzędowania
w poniedziałek
8.00 - 16.00
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek
8.00 - 18.00
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30

Kasa Sądu Rejonowego
w poniedziałek
8.00 - 15.15
od wtorku do piątku
7.30 - 14.45

Sekretariaty sądowe
w poniedziałek
8.00 - 16.00
od 16.00 do 18.00 dyżury w sekretariatach wydziałów orzeczniczych
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30


Konta bankowe
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrane konto sądu, aby w treści przelewu lub przekazu wyraźnie określić:
sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy)
nazwę sądu, którego dotyczy wpłata (SO Tarnobrzeg lub SR Nisko)
Imię i Nazwisko osoby, której wpłata dotyczy
Adres zamieszkania
W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.
Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych
(wpisy, opłaty, grzywny)
04 1010 1528 0001 4322 3100 0000 NBP O/Rzeszów
Numer konta sum na zlecenie
(zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp)
24 1130 1105 0005 2158 2920 0004 BGK
Numer konta sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
87 1130 1017 0021 1000 7590 0004 BGK
Numer konta dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenia pieniężne i nawiązki)
51 1130 1105 0005 2158 2920 0003 BGK

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący wydziału: SSR Anna Lipiarz
Katarzyna Moskal - Kierownik I Wydziału Cywilnego
tel. 15 841 35 00, e-mail: cywilny@nisko.sr.gov.pl
3 Maja 32, 37-400 Nisko (budynek Ksiąg Wieczystych)

II Wydział Karny
Przewodniczący wydziału: SSR Grażyna Pizoń
Bożena Lubera – Kierownik II Wydziału Karnego
tel. 15 8412048 wew. 210, e-mail: karny@nisko.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący wydziału: SSR Ewa Kopczyńska
Arkadiusz Urban – Kierownik III Wydziału Rodzinnego
tel. 15 8412048 wew. 107, e-mail: rodzinny@nisko.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący wydziału: REFERENDARZ Szczepan Wójcik
Zofia Kania – Kierownik Wydziału Ksiąg Wieczystych
tel. 15 841 35 00, e-mail: nkw@nisko.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja