Sąd Rejonowy w Myśliborzu

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz

95 747 34 46 - Biuro Obsługi Interesanta
95 747 94 75
NIP 597-11-21-401

Godziny urzędowania:
Biuro podawcze znajduje się na parterze i czynne jest w godzinach:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesatów czynne jest w godzinach:
poniedziałek 11:00 - 18:00
wtorek - piątek 08:30 - 15:30

Punkt Przeglądu Akt znajduje przy Biurze Podawczym i czynne jest w godzinach:
poniedziałek - piątek 07.30-14.30 (przy czym ostatnie akta udostępniane są do godziny 14.00)


RACHUNKI BANKOWE
Dochody budżetowe - opłaty, wpisy, koszty, grzywny sądowe oraz opłaty dotychczas uiszczane w znakach sądowych należy wpłacać
na konto NBP o/Szczecin
42 1010 1599 0001 5622 3100 0000
SWIFT: NBPLPLPW
Zaliczki sądowe - zaliczki na biegłych, kuratorów, a także opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego należy wpłacać
na konto BGK o/Szczecin:
42 1130 1176 0022 2106 3620 0003
SWIFT: GOSKPLPW
Sumy depozytowe - depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, wadia na konto BGK o/Szczecin
1. wpłaty dokonywane przelewem:
65 1130 1017 0021 1002 1990 0004
SWIFT: GOSKPLPW
2. wpłaty dokonywane osobiście/gotówkowo w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty):
28 1240 6957 0111 0000 0000 0814
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym
- nawiązki i świadczenia pieniężne należy wpłacać na konto BGK o/Szczecin:
85 1130 1176 0022 2106 3620 0005
SWIFT: GOSKPLPW

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny (m. i gm. Myślibórz, m. i gm.Barlinek, m. i gm.Dębno, gm. Boleszkowice, gm. Nowogródek Pom.)
I Wydział Cywilny dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego.
ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz
tel./fax (95) 747-3174
Przewodnicząca: SSR Ewa Rzepecka - Zięba
tel. (95) 747-3174
pok. 304
Przyjmowanie interesantów przez przewodniczącego wydziału:
czwartek - w godz. 10.00 - 12.00 pok.306
Kierownik sekretariatu: Alina Fornal
e-mail: afornal@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-3174 wew. 34 - informacja w sprawach procesowych "C", "Nc"
pok. 309
Zastępca kierownika sekretariatu Iwona Zdrojewska
e-mail: izdrojewska@mysliborz.sr.gov.pl tel. (95) 747-3174 wew. 38 - informacja w sprawach procesowych "Ns", "Co"
pok. 307


II Wydział Karny
II Wydział Karny (m. i gm.Myślibórz, m.i gm.Barlinek, m.i gm. Dębno, gm. Boleszkowice, gm. Nowogródek Pom.)
II Wydział Karny dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw z zakresu prawa karnego.
ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz
tel. (95) 747-0417 , fax. (95) 747-3124
Przewodniczący: SSR Alicja Karpus-Rutkowska
tel. (95) 747-0417
pok. 314
Przyjmowanie interesantów przez przewodniczącego wydziału:
wtorek i czwartek - w godz. 10.00 - 13.00 pok.311
Kierownik sekretariatu: Małgorzata Michalak-Gula
e-mail: mmichalak-gula@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-0417 wew. 36
pok. 319
Zastępca kierownika sekretariatu: Józefa łuczak
e-mail: jluczak@mysliborz.sr.gov.pl tel. (95) 747-0417 wew. 36
pok. 319
Sekretariat tel. (95) 747-0417 wew. 57 lub 65 fax. (95) 747-3124 lub wew. 33
Wykonanie tel. (95) 747-3445 lub wew. 35 Należności sądowe tel. (95) 747-2492 lub wew. 64, 78


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
III Wydział Rodzinny i Nieletnich (m. i gm.Myślibórz, m. i gm.Barlinek, m. i gm.Dębno, gm. Boleszkowice, gm. Nowogródek Pom.)
III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny) dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw:
1. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
2. dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
3. dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.
ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz
tel. (95) 747-5806 fax. (95) 747- 5806 wew. 82
Przewodnicząca PSR Edyta Matusewicz - Jankowska
tel. (95) 747-5806
pok. 108
Przyjmowanie interesantów przez przewodniczącego wydziału:
piątek - w godz. 12.00 - 14.00 pok.108
Kierownik sekretariatu: Iwona Bil
e-mail: ibil@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-5806 wew. 52
pok. 103
Zastępca kierownika sekretariatu: Teresa Kazanowska
e-mail: tkazanowska@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-5806 wew. 41
pok. 112


V Wydział Ksiąg Wieczystych
V Wydział Ksiąg Wieczystych (m. i gm.Myślibórz, m. i gm.Barlinek, m. i gm.Dębno, gm. Boleszkowice, gm. Nowogródek Pom.)
V Wydział Ksiąg Wieczystych dla prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz
tel./fax. (95) 747-2534
Przewodniczący: referendarz Izabela Makuch
tel. (95) 747-2534
pok. 109
Przyjmowanie interesantów przez przewodniczącego wydziału:
poniedziałek - w godz. 10.00 - 13.00 pok. 109
Kierownik sekretariatu: Marzena Kunitz
e-mail: mkunitz@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-2534 wew. 32
pok. 110
Zastępca kierownika sekretariatu: Agnieszka Andrzejewska
e-mail: aandrzejewska@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-2534 wew. 32
pok. 110

Źródło

Ostatnia aktualizacja