returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Adres:

ul. Stefana Okrzei 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Woj. Mazowieckie

E-mail:

[email protected]


Tel.

25 756-49-00

Godziny przyjęć interesantów :

Prezes Sądu– czwartek godz. 10.00 – 12.00 pok. 170
Wiceprezes Sądu– środa godz. 10.00 – 12.00 pok. 170
Dyrektor - wtorek godz. 10:00 - 12:00 pok. 164
Przewodniczący Wydziałów:
I Cywilnego– czwartek godz. 10.00 – 12.00 pok. 112
II Karnego– poniedziałek godz. 10:00 - 12:00 pok. 128
III Rodzinnego i Nieletnich – środa godz. 10.00 – 12.00 pok. 170
V Ksiąg Wieczystych– wtorek godz. 10.00 – 12.00 pok. 7
Kierownik Sekcji Wykonawczej – poniedziałek godz. 10.00 – 12.00 pok. 60
SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Adres ul. Stefana Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
(poniedziałek- piątek)
Sąd Rejonowy:
Kasa Sądu:
8:00 - 18:00 (poniedziałek)
8.00 - 16.00 (wtorek-piatek)
8.15 - 14.00
Biuro Obsługi Interesanta
przyjmuje interesantów:
8.00- 18.00 (poniedziałek)
8.00 - 15.30 (wtorek - piątek)
Telefon (centrala): 25 756-49-00..05
Fax: 25 756-49-40
E-mail: [email protected]
NIP: 822-12-99-326
REGON: 000324837

NUMERY KONT BANKOWYCH
DOCHODY BUDŻETOWE (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
Wydział I Cywilny:
NBP O/O Warszawa
52 1010 0055 1703 0041 5300 0001
Wydział II Karny:
NBP O/O Warszawa
25 1010 0055 1703 0041 5300 0002
Wydział III Rodzinny i Nieletnich:
NBP O/O Warszawa
95 1010 0055 1703 0041 5300 0003
Wydział V Ksiąg Wieczystych:
NBP O/O Warszawa
41 1010 0055 1703 0041 5300 0005
Sekcja Wykonywania Orzeczeń:
NBP O/O Warszawa
60 1010 0055 1703 0141 5300 0002
[Konto sum zaliczkowych - zaliczki sądowe dla biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym
Bank Gospodarstwa Krajowego
13 1130 1017 0013 4407 7620 0009
Konto sum depozytowych w PLN - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
03 1130 1017 0021 1001 3190 0004
Konto sum depozytowych w USD - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1017 0021 1001 3190 0005
Konto sum depozytowych w EURO - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
57 1130 1017 0021 1001 3190 0002
Konto sum depozytowych w CHF - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
84 1130 1017 0021 1001 3190 0001
Konto sum depozytowych w GBP - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
30 1130 1017 0021 1001 3190 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.
Przewodniczący Wydziału - SSR Agnieszka Szydlarska
Godziny przyjęć interesantów: czwartek od 10.00 do 12.00 pok. 112
Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Szeląg
Telefon: 25 756-49-21
Fax: 25 756-49-41
[email protected]


II Wydział Karny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego.
Przewodniczący Wydziału - SSR Agnieszka Karłowicz
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 12.00 pok. 128
Zastępca Przewodniczącego - SSR Izabela Mańko
Kierownik Sekretariatu - Beata Orzechowska-Dobrzyńska
Telefon: 25 756-49-22
Fax: 25 756-49-42
k[email protected]
Sekcja Wykonawcza (funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)
Kierownik Sekcji - SSR Milena Świderska
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 12.00 pok. 60
Kierownik Sekretariatu Sekcji - Małgorzata Tymoszów
Telefon: 25 756-49-26
Fax: 25 756-49-46
[email protected]
Zakres działania:
1. wykonywanie orzeczeń zapadłych w sprawach karnych i wykroczeniowych
2. rozpoznawanie wniosków i spraw o:
• zatarcie skazania;
• odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności;
• warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono;
• umorzenie, rozłożenie na raty, odwołanie rozłożenia na raty grzywny lub kosztów sądowych;
• odtworzenie akt sprawy;
• zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej;
• prośby o ułaskawienie;
• skrócenie wykonania środka karnego;
• podjęcie warunkowo umorzonego postępowania;
• wnioski dotyczące dozorów kuratorskich (wnioski o oddanie pod dozór i wnioski o zwolnienie od dozoru);
• wnioski dotyczące zmiany, uchylenia lub ustanowienia obowiązku nałożonego na skazanego;
• zwolnienia z reszty kary ograniczenia wolności;
• uznanie za wykonany środka karnego po upływie połowy okresu, na który został orzeczony;
• zamiana kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;
• zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności;
• zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej w zamian za nieuiszczoną grzywnę.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny)
- do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.
Przewodniczący Wydziału – SSR Monika Siłakiewicz
Godziny przyjęć interesantów: środa od 10.00 do 12.00 pok. 170
Kierownika Sekretariatu – Anna Zboina
Telefon: 25 756-49-23
Fax: 25 756-49-43
[email protected]


V Wydział Ksiąg Wieczystych
- do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Przewodniczący Wydziału – Starszy referendarz sądowy Małgorzata Trojanowska
Godziny przyjęć interesantów: wtorek od 10.00 do 12.00 pok. 7
Kierownik Sekretariatu – Halina Rudzka
Telefon: 25 756-49-25
Fax: 25 756-49-45
[email protected]
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 8.00 do 18.00 pok. 17, wtorek - piatek od 8:00 do 15:30

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla miast Mińsk Mazowiecki i Sulejówek oraz gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów

Źródło

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?