Sąd Rejonowy w Mielcu

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Mielcu:
Poniedziałek 8.00 - 16.00 (dyżury sekretariatów do godziny 18.00)
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

Kasa Sądu Rejonowego w Mielcu czynna jest w :
Poniedziałek 8.30 - 14.30
Wtorek - Piątek 8.00 - 14.00
w każdy ostatni dzień miesiąca (powszedni) 8.00 - 13.00


RACHUNKI BANKOWE SĄDU REJONOWEGO w MIELCU:
Konto dochodów budżetowych
wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe
17 1010 1528 2000 7722 3100 0000
NBP o/o Rzeszów
Konto sum na zlecenie:
zaliczki wnoszone przez uczestników postepowań prowadzonych na podstawie Kpc (na poczet opinii biegłych, kuratorów zastępujących strony, ogłoszeń prasowych itp.)
54 1010 1528 2000 7713 9800 0000
NBP o/o Rzeszów
Rachunek sum depozytowych:
• obce środki pieniężne przechowywane przez sądy (w szczególności kaucje, wadia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)
28 1130 1017 0021 1000 8290 0004
Bank Gospodarstwa Krajowego
Depozytowy rachunek walutowy (USD):
98 1130 1017 0021 1000 8290 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego
Depozytowy rachunek walutowy (EUR):
82 1130 1017 0021 1000 8290 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego
Depozytowy rachunek walutowy (CHF):
12 1130 1017 0021 1000 8290 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
Depozytowy rachunek walutowy (GBP):
55 1130 1017 0021 1000 8290 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału – SSR Mariusz Kobylarz
Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSR Magdalena Klimek
Kierownik Sekretariatu – Jolanta Niedbała
Zastępca Kierownika Sekretariatu – Marzena Kukulska
Dane kontaktowe:
Sekretariat I Wydziału Cywilnego:
pok. nr 115
Kierownik Sekretariatu:
tel. 17 – 582-04-00 wew. 402
fax 17 – 582-04-51
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Obsługę stron zapewnia Punkt Obsługi Interesantów pok. nr 10 tel. 17 – 582-04-01


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału – SSR Marian Rżany
Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSR Ewa Król
Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Getinger
Zastępca Kierownika Sekretariatu – Maria Kania
Dane kontaktowe"
Sekretariat II Wydziału Karnego:
pok. nr 106
Kierownik Sekretariatu:
tel. 17 – 582-04-00 wew. 418
fax 17 – 582-04-52
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału – SSR Grzegorz Król
Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSR Jolanta Polak
Kierownik Sekretariatu – Renata Mieszkowicz
Dane kontaktowe:
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
pok. nr 7
Kierownik Sekretariatu:
tel. 17 – 582-04-00 wew. 404
fax 17 – 582-04-53
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


IV Wydział Pracy
Przewodniczący Wydziału – SSR Władysław Stala
Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Maziarz
Dane kontaktowe:
Sekretariat IV Wydziału Pracy:
pok. nr 114
Kierownik Sekretariatu:
tel. 17 – 582-04-00 wew. 409
fax 17 – 582-04-54
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Źródło

Ostatnia aktualizacja