Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 12 (I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, Biuro Podawcze, Administracja)
oraz
Al. Wojska Polskiego 7 (III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych)

59-600 Lwówek Śląski

godziny urzędowania Sądu:
Godziny urzędowania Poniedziałek 07:15 do 18:00.
Od wtorku do piątku 07:15 do 15:15.

WYDZIAŁ I CYWILNY
tel. +48 75 646 94 56
tel. +48 75 646 94 62
tel. +48 75 646 94 85
fax. +48 75 646 94 72
e-mail: cywilny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ II KARNY
tel. +48 75 646 94 59
tel. +48 75 646 94 54
tel. +48 75 646 94 68
fax. +48 75 646 94 82
e-mail: karny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 646 94 77
tel. +48 75 646 94 65
fax. +48 75 646 94 58
e-mail: rodzinny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
Al. Wojska Polskiego 7
59-600 Lwówek Śląski
Kierownik Wydziału
tel. +48 75 647 87 11
Biuro Podawcze Wydziału
tel. +48 75 648 06 26
e-mail: ksiegi_wieczyste@lwowekslaski.sr.gov.pl

BIURO PODAWCZE SĄDU
tel. 75 646 94 50

ADMINISTRACJA
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl

PREZES SĄDU REJONOWEGO we Lwówku Śląskim
Wioleta BIELIŃSKA – przyjmuje interesantów we środy od godz. 11.00 do 13.00
PRZEWODNICZĄCY I Wydziału Cywilnego przyjmuje interesantów we środy : - od godz. Od 11.00 – 13.00
PRZEWODNICZĄCY II Wydziału Karnego przyjmuje interesantów we środy ; - w godz. Od 11.00.- 13.00
PRZEWODNICZĄCY III Wydz. Rodzinnego i Nieletnich przyjmuje interesantów we środy w godz. Od 11.00 – 13.00
PRZEWODNICZĄCY IV Wydz. Ksiąg Wieczystych przyjmuje Interesantów we środy w godz. Od 11.00 – 12.30

KOMORNIK przy SĄDZIE REJONOWYM we LWÓWKU ŚLĄSKIM Małgorzata Powalska-Graba
z-ca komornika
Bartłomiej Graba
tel. 75 64 77 799

TELEFONY KONTAKTOWE
WYDZIAŁ I CYWILNY
tel. +48 75 646 94 62
tel. +48 75 646 94 85
fax. +48 75 646 94 72

WYDZIAŁ II KARNY
tel. +48 75 646 94 59
tel. +48 75 646 94 54
fax. +48 75 646 94 82

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 646 94 77
tel. +48 75 646 94 65
fax. +48 75 646 94 58

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
tel. +48 75 647 87 11
tel. +48 75 648 06 24

BIURO PODAWCZE SĄDU
tel. 75 646 94 50
strona www:
www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=5
redaktor BIP oraz strony internetowej:
Andżelika BURDUKIEWICZ

NUMERY KONT BANKOWYCH
Koszty sądowe, wpisy, grzywny i opłaty
12 1010 0055 1213 0050 4400 0000
Zaliczki na biegłego i tłumacza
41 1010 1674 0034 7613 9800 0000
Depozyty sądowe
75 1130 1017 0021 1001 8090 0004
Zajęcia komornicze
38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

NIP 6161558236

Wydziały

I Wydział Cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego,

II Wydział Karny - do spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich do spraw :
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

IV Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych i innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz