Sąd Rejonowy w Lubaniu

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Lubaniu:
- w poniedziałki w godz. 7.15 - 18.00
- od wtorku do piątku w godz. 7.15 - 15.15

Kasa Sądu Rejonowego w Lubaniu:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00
- w ostatnim dniu roboczym miesiąca w godz. 8.00 - 13.00
- nieczynna w ostatni roboczy dzień grudnia

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Lubaniu:
- przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15

Sekretariaty Sądowe przyjmują interesantów:
- w poniedziałki w godz. 11.00 - 18.00
- od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00


KONTA BANKOWE
I. DOCHODY BUDŻETOWE do wpłat w zakresie kosztów sądowych ( w tym opłat sądowych ), grzywien, we wszystkich rodzajach spraw:
UWAGA: prosimy o dokonywanie wpłat na konta mikrorachunków dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne wydziały:
1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego BANK NBP O/O Wrocław : 60 1010 0055 1213 0050 9100 0001
2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego BANK NBP O/O Wrocław : 33 1010 0055 1213 0050 9100 0002
3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich BANK NBP O/O Wrocław :
06 1010 0055 1213 0050 9100 0003
4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Pracy BANK NBP O/O Wrocław : 76 1010 0055 1213 0050 9100 0004
5. Wpłaty do spraw będących we właściwości V Wydziału Ksiąg Wieczystych BANK NBP O/O Wrocław :
49 1010 0055 1213 0050 9100 0005
II. SUMY NA ZLECENIE ( do wpłat w zakresie : zaliczek na czynności biegłego, tłumacza, kuratora i inne):
BANK NBP O/O Wrocław : 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000
W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016r. przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym, uprzejmie informujemy, że opłaty za wpisy winny być dokonywane przez wnioskodawców wraz z wniesieniem pisma o wszczęcie postępowania - w wysokości 5 zł PLN, na wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie (zaliczek sądowych)
III. SUMY DEPOZYTOWE ( do wpłat w zakresie : zabezpieczeń majątkowych, poręczeń majątkowych, wadiów):
Sumy depozytowe w PLN : BANK BGK O/Wrocław 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004
Sumy depozytowe w EURO : BANK BGK O/Wrocław 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002
Sumy depozytowe w CHF : BANK BGK O/Wrocław 59 1130 1017 0021 1001 8090 0001
Sumy depozytowe w GBP : BANK BGK O/Wrocław 05 1130 1017 0021 1001 8090 0003
Sumy depozytowe w USD : BANK BGK O/Wrocław 48 1130 1017 0021 1001 8090 0005
IV. FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM oraz POMOCY POSTPENITENCJARNEJ ( FPPoPP) ( do wpłat w zakresie : nawiązek, świadczeń pieniężnych):
BANK BGK O/Wrocław 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001
V. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
BANK NBP O/O Wrocław : 24 1010 1674 0034 7618 9110 0000
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sekretariat wydziału
Plac 3 Maja 12
59-800 Lubań
parter, pok. 9
tel. (75) 64 64 614, fax. (75) 64 57 441
Przewodniczący Wydziału - SSR Jerzy Chruściak
Kierownik Sekretariatu - Aneta Góral
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


II WYDZIAŁ KARNY
Sekretariat wydziału
ul. Plac 3 Maja 12
59-800 Lubań
1 piętro, pok. 16
tel. (75) 64 64 616, fax (75) 64 57 442
Przewodniczący Wydziału - SSR Tuliusz Stabryn
Kierownik Sekretariatu - Lucja Laur
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Sekretariat wydziału
ul. Plac 3 Maja 12
59-800 Lubań
parter, pok. 5
tel. (75) 64 64 622, fax (75) 64 57 443
email: w.rodzinny@luban.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - SSR Beata Niderfier-Turkiewicz
Kierownik Sekretariatu - Barbara Sommer
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


IV WYDZIAŁ PRACY
Sekretariat wydziału
ul. Plac 3 Maja 12
59-800 Lubań
parter, pok. 1
tel. (75) 64 64 638, fax (75) 64 57 444
email: w.pracy@luban.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - SSR Andrzej Soboń
Kierownik Sekretariatu - Danuta Wowczyk
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Sekretariat wydziału
ul. Armii Krajowej 31
59-800 Lubań
parter, pok. 102
tel. (75) 64 60 072, fax (75) 64 60 079
email: wkw@luban.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - referendarz Ilona Trzeciakiewicz
Kierownik Sekretariatu - Krystyna Turczak
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz