Sąd Rejonowy w Limanowej

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu
w poniedziałek 7.30-18.00 od wtorku do piątku 7.30-15.30
Kasa
Kasa Sądu Rejonowego mieści się na I piętrze
od poniedziałku do piątku: od 8.00 - 14.30 w tym przerwa od 11.30 do 11.45
w ostatni dzień miesiąca kasa jest czynna od 8.00 do 11.30
Biuro podawcze
od poniedziałek do piątku 7.30-15.30

KONTA BANKOWE
DOCHODY BUDŻETOWE
NBP O/O Kraków:
94 1010 0055 1383 0041 3200 0001 - I Wydział Cywilny
67 1010 0055 1383 0041 3200 0002 - II Wydział Karny
40 1010 0055 1383 0041 3200 0003 - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
83 1010 0055 1383 0041 3200 0005 - V Wydział Ksiąg Wieczystych
56 1010 0055 1383 0041 3200 0006 - VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej
78 1010 1270 0020 2022 3100 0000 - dla wpłat nie związanych z Wydziałami
SUMY NA ZLECENIE – ZALICZKI SĄDOWE
(wpłaty na opinię biegłego, dojazdu świadków, ekspertyzy i inne koszty postępowania sadowego pokrywane przez strony)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
69 1130 1235 0031 5013 9420 0003
SUMY DEPOZYTOWE
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, grzywny na Fundusz Pracy, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
51 1130 1017 0021 1002 9390 0004 - rachunek sum depozytowych PLN
24 1130 1017 0021 1002 9390 0005 - rachunek sum depozytowych USD
08 1130 1017 0021 1002 9390 0002 - rachunek sum depozytowych EURO
80 1130 1017 0021 1002 6390 0001 - rachunek sum depozytowych CHF
78 1130 1017 0021 1002 9390 0003 - rachunek sum depozytowych GBP
FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
(świadczenia pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
42 1130 1235 0031 5013 9420 0004 - rachunek FPPoPP

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
SSR Piotr Borkowski
Kierownik Sekretariatu
Stanisława Piechura
Tel: (18) 33 00 580
Tel: (18) 33 00 581
Tel: (18) 33 00 511
e-mail: wydzialcywilny@limanowa.sr.gov.pl
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasta: Limanowa, Mszana Dolna oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
SSR Marek Kulik
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Malinowska
Tel: (18) 33 00 580
Tel: (18) 33 00 581
Tel: (18) 33 00 520
Fax: (18) 33 00 521
e-mail: wydzialkarny@limanowa.sr.gov.pl
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasta: Limanowa, Mszana Dolna oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
SSR Joanna Rawska-Pietrzkiewicz
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Szewczyk
Tel: (18) 33 00 580
Tel: (18) 33 00 581
Tel: (18) 33 00 531
e-mail: wydzialrodzinny@limanowa.sr.gov.pl
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasta: Limanowa, Mszana Dolna oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
Aneta Jeż - starszy referendarz sądowy
Kierownik Sekretariatu
Renata Wojtas
Tel: (18) 33 00 541
e-mail: nkw@limanowa.sr.gov.pl
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasto: Limanowa oraz gminy: Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Słopnice, Tymbark.

VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych
w Mszanie Dolnej ul. Fabryczna 6
Przewodniczący Wydziału
Paulina Konieczek - referendarz sądowy
Kierownik Sekretariatu
Barbara Rosiek
Tel: (18) 531 75 80
Tel: (18) 531 75 81
e-mail: nkwmszana@limanowa.sr.gov.pl
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasto: Mszana Dolna,
oraz gminy: Dobra, Mszana Dolna, Niedźwiedź i Rabka-Zdrój.

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz