Sąd Rejonowy w Leżajsku

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Leżajsku:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe
Konta bankowe na które należy dokonywać wpłat.
Wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych muszą zawierać w treści sygnaturę Sądu Rejonowego w Leżajsku. Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją "Nie dotyczy SR w Leżajsku".
Rachunek dochodów w NBP - koszty i opłaty sądowe, grzywny, Monitor Sądowy i Gospodarczy : 39 1010 0055 1173 0050 3900 0000
Rachunek sum na zlecenie w NBP - zaliczki służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami : 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
Rachunki depozytów w BGK - gromadzenie środków wnoszonych przez strony w walutach w związku z postępowaniem sądowym :
Waluta PLN : 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD : 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR : 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF : 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP : 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003
Rachunek dochodów Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP : 75 1010 1528 0003 0322 3100 0000
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: BGK O. Rzeszów 47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału - SSO w SR Ewa Kuźniar - Jucha
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz sądowy Aleksandra Kloc
tel. 17 2405 322
e-mail: cywilny@lezajsk.sr.gov.pl
Strony przyjmowane są w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
poniedziałek od 7.30 do 18.00
wtorek - piątek 7.30 do 15.30


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - PSR Dorota Rutkowska
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz Maria Nowak
tel. 17 2405 326
fax. 17 2405 316
e-mail: karny@lezajsk.sr.gov.pl
Strony przyjmowane są w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
poniedziałek od 7.30 do 18.00
wtorek - piątek 7.30 do 15.30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału - SSR Anna Lasek
tel. 17 2405 339
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz Stanisława Zych
tel. 17 2405 311
fax. 17 2405 373
e-mail: rodzinny@lezajsk.sr.gov.pl
Strony przyjmowane są w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
poniedziałek od 7.30 do 18.00
wtorek - piątek 7.30 do 15.30
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału - Starszy referendarz Maria Kulka
tel. 17 2405 320
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz sądowy Danuta Szczepanik
tel. 17 2405 321
fax. 17 2405 314
e-mail: ksiegi@lezajsk.sr.gov.pl
Strony przyjmowane są w godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek - piątek 8.00 do 14.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja