Sąd Rejonowy w Kutnie

Godziny urzędowania
poniedziałek * 7.30-18.00
wtorek - piątek 7.30-15.30
przerwa w godzinach 12:00 - 12:15
*w przypadku kiedy święto lub dzień wolny od pracy przypadnie w poniedziałek godziny pracy od 7.30 do 18.00 obowiązują w kolejnym dniu roboczym
Godziny urzędowania Wydziału Ksiąg Wieczystych
poniedziałek * 9.00-18.00
wtorek - piątek 8.00-15.00


Numery kont bankowych
39 1010 1371 0007 9422 3100 0000 NBP o/Łódź
numer bankowy rachunku dochodów budżetowych
(opłaty sądowe – od pozwu, wniosku, zażalenia, apelacji, skargi, zasądzone grzywny i koszty sądowe, opłaty wieczystoksięgowe, czynsze)
04 1130 1163 0014 7117 4720 0001 BGK o/Łódź
numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy na zlecenie
np.: zaliczka na biegłego, na kuratora, na wizję, na ogłoszenie
oraz opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym

44 1130 1017 0021 1001 3690 0004
Rachunki sum depozytowych w walutach obcych:
28 1130 1017 0021 1001 3690 0001 (waluta CHF)
98 1130 1017 0021 1001 3690 0002 (waluta EUR)
71 1130 1017 0021 1001 3690 0003 (waluta GBP)
17 1130 1017 0021 1001 3690 0005 (waluta USD)
numery bankowe rachunków pomocniczych - sumy depozytowe (poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, depozyty)
90 1130 1163 0014 7117 4720 0005 BGK o/Łódź
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej

Wydziały

I Wydział Cywilny - rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kutnie
Kutno, ul. Staszica 3
kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Sylwia Olesińska
tel. 24 251-13-60
fax. 024 254 09 30
email: cywilny@kutno.sr.gov.pl


II Wydział Karny - rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kutnie
Kutno, ul. Spokojna 2
kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Wioletta Białecka
tel. 24 254-18-76 fax 24 387 37 13
sekretariat tel. 24 251-13-67, 024 251-13-11
email: karny@kutno.sr.gov.pl
(zniesiona z dniem 01.07.2017 Sekcja Wykonania Orzeczeń)
Sekretariat
tel. 24 253-38-14 fax 24 387 37 12
tel. 24 251-13-58


III Wydział Rodzinny i Nieletnich - rozpatruje sprawy: a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw, z obszaru właściwości SR w Kutnie
Kutno, ul. Spokojna 2
kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Bogusława Zgórzyńska
tel. 24 254-22-47 fax 24 387 37 14
sekretariat tel. 24 251-13-44
email: rodzinny@kutno.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy - rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy według właściwości Sądu Rejonowego w Kutnie
Kutno, ul. Staszica 3
p.o. kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Aleksandra Kotlińska
tel. 24 251-13-59 fax 24 387 37 10
email: pracy@kutno.sr.gov.pl


[V Wydział Ksiąg Wieczystych - rozpatruje sprawy z zakresu prawa wieczytoksięgowego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kutnie
Kutno, ul. Spokojna 2
kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Danuta Chmielecka
tel. 24 251-13-36 fax 24 387 37 15
email: wkw@kutno.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja