Sąd Rejonowy w Krośnie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego
Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek
7:30 - 15:30

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego
Krosno, ul. Sienkiewicza 12, tel 13-437-56-08
Poniedziałek 8:00 - 11:00 11:15 - 14:30 - 15:30 - 17:30
Wtorek 8:00 - 11:00 11:15 - 14:30
Środa 8:00 - 11:00 11:15 - 14:30
Czwartek 8:00 - 11:00 11:15 - 14:30
Piątek 8:00 - 11:00 11:15 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Krośnie zajmujących się obsługą interesantów:
Sekretariaty: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek w godzinach 9:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Biura Podawczego
poniedziałek w godzinach 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Oddziału Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
poniedziałek w godzinach 9:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
poniedziałek w godzinach 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Kasy Sądu
poniedziałek w godzinach 8:00 do 17:30 /przerwa od 11:00 do 11:15 i od 14:30 do 15:30
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 /przerwa od 11:00 do 11:15/
ostatni dzień miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00


KONTA BANKOWE
Wpłaty za opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
-prosimy kierować na rachunek bankowy:
NBP O/O Rzeszów
67 1010 1528 0012 7022 3100 0000
Wpłaty na zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, mediacje,
opłaty za wpisy w Rejestrze Spadkowym

-prosimy kierować na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
22 1130 1105 0005 2160 2820 0002
Wpłaty na poręczenia i zabezpieczenia majątkowe
-prosimy kierować na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
81 1130 1017 0021 1000 7990 0004
W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy)
- Imię i Nazwisko
- Adres
- Sygnaturę sprawy
- Numer karty dłużnika

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący - SSR Tamara Piechnik, pok. 413
Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Jabłońska, pok 307
tel/fax. 13-437-56-10
email: cywilny@krosno.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący - SSR Paweł Gonet, pok. 406
Kierownik Sekretariatu - Agata Guzik, pok. 310
tel. 13-437-56-15, tel/fax 13-437-56-16, 13-437-56-45
email: karny@krosno.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Wolności 3
Przewodniczący - SSR Renata Leja - Syniec
Kierownik Sekretariatu - Celina Kolanko, pok. 13
tel. 13-437-52-40, fax. 13-437-52-41
email: rodzinny@krosno.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wolności 3
Przewodniczący - SSR Mariusz Szwast, pok. 10
Kierownik Sekretariatu - Barbara Filipczak, pok.10
tel/fax. 13-437-52-32
email: wpracy@krosno.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy
ul. Wolności 3
Przewodniczący - SSR Bogdan Uliasz, pok.21
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Jurczyk , pok 27
tel/fax. 13-437-52-06
email: wgosp@krosno.sr.gov.pl


Oddział centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego
Małgorzata Michalczyk-Makoś, pok. 24
tel/fax. 13-437-52-01
email: monitor@krosno.sr.gov.pl


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Centralna Informacja - tel. 13-437-56-35, pok. 116
Przewodniczący - Starszy Referendarz Wiesława Trybus , pok. 112
tel. 13-437-56-69
Kierownik Sekretariatu - Monika Folta, pok. 10
tel/fax. 13-437-56-31
email: nkw@krosno.sr.gov.pl


Sekcja Wykonawcza dla II Wydziału Karnego
Sekretariat:
pok. 203
tel. 13-437-56-19, 13-437-56-20
fax. 13-437-56-16
Kierownik - SSR Monika Kordyś, pok. 402b
tel. 13-437-56-59

Źródło

Ostatnia aktualizacja