Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy Sądu:
Poniedziałek: 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Godziny pracy Punktu Obsługi Kasowej prowadzonego przez firmę zewnetrzną Monetia Sp. z o.o. w Warszawie
Poniedziałek - 8.00-17.00
Wtorek - Piątek : 8.00 - 15.00
Godziny pracy Biura Podawczego:
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00- 15.00
Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są w sekretariatach sądowych:
poniedziałek : 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
W sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu:
Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 13.00 – 15.00;
Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-11.00


PUNKT OBSŁUGI KASOWEJ I KONTA BANKOWE
Kasa Sądu: Punkt Obsługi Kasowej obsługiwany przez firmę zewnętrzną Monetia sp. z o.o. w Warszawie
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
22- 300 Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 31
tel. 82 576 28 01, fax 82 576 33 05
NIP: 564-178-84-50
Konto sum na zlecenie
Narodowy Bank Polski O/O Lublin
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000
Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty w księgach wieczystych
NBP O/Okręgowy Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000
Konto sum depozytowych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 wpłaty bezgotówkowe
Bank PKO SA
63 1240 6957 0111 0000 0000 0863 wpłaty gotówkowe
NUMERY MIKRORACHUNKÓW :
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
70101000551003005017000000
I Wydział Cywilny
43101000551003005017000001
II Wydział Karny
16101000551003005017000002
III Wydział Rodzinny
86101000551003005017000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
59101000551003005017000004

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Krasnystaw, 22-300
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 05 w. 247,
fax: 82 576 33 05
Przewodnicząca Wydziału
Sędzia Joanna Smyk
pok.105, I Piętro
Kierownik Sekretariatu
Olga Kuna- Kowalczyk
e-mail: cywilny@krasnystaw.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
pok.109, I Piętro
Windykacja należności: pok. 107, I Piętro
Właściwość rzeczowa
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego


II WYDZIAŁ KARNY
Krasnystaw, 22-300
ul. Poniatowskiego 31,
tel. 82 576 28 01-05 wew. 227, fax. 82 576 33 05
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Paweł Tobała
pok.103, I Piętro
Kierownik Sekretariatu
Marta Kosmala
e-mail: karny@krasnystaw.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
pok.102, I Piętro
Windykacja należności: p.112, I Piętro
tel: 82 576-28-01 do 05 w.245
Wykroczenia: tel: 82 576-28-01 do 04 w.237
Właściwość rzeczowa
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Krasnystaw, 22-300
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 05 w.225
fax: 82 576 33 05
Przewodnicząca Wydziału
Sędzia Barbara Grochecka
pok.203, II Piętro
Kierownik Sekretariatu
Beata Lenard
e-mail: rodzinny@krasnystaw.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
pok.204, II Piętro
Właściwość rzeczowa
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Krasnystaw, 22-300
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 04 w.260
Przewodnicząca Wydziału
starszy referendarz sądowy Elżbieta Mikita
pok.12, Parter
Kierownik Sekretariatu
Mariusz Sieńczyk
e-mail: kw@krasnystaw.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
pok.10 Parter
Właściwość rzeczowa
rozpoznawanie spraw z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych obejmujących postępowanie wieczystoksięgowe

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz