Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kolbuszowej
- w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00,
- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek od godziny 8.00 do godz. 18.00,
- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Czytelnia akt
- od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godz. 15.00

IV Wydział Ksiąg Wieczystych /Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
- w poniedziałek od godziny 8.00 do godz. 18.00,
- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
W każdy poniedziałek sekretariaty sądowe pełnią dyżury
w godz. od 16.00 do 18.00.

Kasa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej (za wyjątkiem ostatniego dnia pracującego każdego miesiąca w którym to kasa jest czynna do godz. 13.00):
- w poniedziałek od godziny 8.00 do godz. 15.00
- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30


Konta bankowe
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrane konto sądu, aby w treści przelewu lub przekazu wyraźnie określić:
sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy);
nazwę sądu, którego dotyczy wpłata (SO Tarnobrzeg lub SR Kolbuszowa);
Imię i Nazwisko osoby, której wpłata dotyczy;
Adres zamieszkania.
W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.
Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych
(wpisy, opłaty, grzywny)
04 1010 1528 0001 4322 3100 0000 NBP O/Rzeszów
Numer konta sum na zlecenie
(zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp)
24 1130 1105 0005 2158 2920 0004 BGK
Numer konta sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
87 1130 1017 0021 1000 7590 0004 BGK
Numer konta dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenia pieniężne i nawiązki)
51 1130 1105 0005 2158 2920 0003 BGK

Wydziały

I Wydział Cywilny
SSR Katarzyna Cichoń - Przewodniczący Wydziału
Maria Pastuła - Kierownik Sekretariatu Wydziału Cywilnego
tel. 17 22 77 200 wew. 221, fax: 17 22 77 222, e-mail: cywilny@kolbuszowa.sr.gov.pl

II Wydział Karny
SSR Robert Stącel - Przewodniczący Wydziału
Grażyna Gołębiowska – Kierownik Sekretariatu Wydziału Karnego
tel. 17 22 77 200 wew. 223, fax: 17 22 77 229, e-mail: karny@kolbuszowa.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
SSR Dorota Kozubal - Przewodniczący Wydziału
Jadwiga Starzec – Kierownik Sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
tel. 17 22 77 200 wew. 240, fax: 17 22 77 204, e-mail: rodzinny@kolbuszowa.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Referendarz Sądowy Wojciech Ziętek - Przewodniczący Wydziału
Justyna Opalińska – Kierownik Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych
tel. 17 22 77 200 wew. 247, fax: 17 22 77 203, e-mail: wkw@kolbuszowa.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja