Sąd Rejonowy w Kępnie

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Kępnie urzęduje w godzinach:
poniedziałek: 7:15 - 18:00, wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Sprzedaż znaków opłaty sądowej prowadzona jest w godzinach: 7:30 - 14:00


KONTA BANKOWE
Dochody budżetowe: opłaty wieczystoksięgowe
V Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Poznań 54 1010 0055 1253 0050 8200 0001
Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłat]y
I Wydział Cywilny
NBP O/O Poznań 27 1010 0055 1253 0050 8200 0002
II Wydział Karny
NBP O/O Poznań 81 1010 0055 1253 0050 8200 0000
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Poznań 97 1010 0055 1253 0050 8200 0003
IV Wydział Sąd Pracy
NBP O/O Poznań 70 1010 0055 1253 0050 8200 0004
Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu, opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym)
BGK O/Poznań 47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004
Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004
UWAGA!
Bardzo prosimy o wpisywanie w tytule wpłaty numeru sprawy, sąd, którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty. (np. IC 123/15 SR Kępno wpis).

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Właściwość rzeczowa: do spraw z zakresu prawa cywilnego.
Właściwość miejscowa dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Żaneta Cebula
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Magdalena Sobczak - Jabłczyńska,
tel. 62 78 27 261, e-mail: magdalena.sobczak-jablczynska@kepno.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału
Al. Marcinkowskiego 10, 63 - 600 Kępno, I piętro, pok. 105
fax: 62 594 45 83, e-mail: cywilny@kepno.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Udzielanie informacji oraz obsługa interesantów odbywa się przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, p. 13).
Telefon do Biura Obsługi Interesanta: 62 78 27 284


II WYDZIAŁ KARNY
Właściwość rzeczowa: do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia rozpoznawanych w drugiej instancji.
Właściwość miejscowa dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Dziwiński
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Zenona Burzała - Zawada,
tel. 62 78 27 274, e-mail: zenona.burzala-zawada@kepno.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału
Al. Marcinkowskiego 10, 63 - 600 Kępno, I piętro, pok. 127
fax: 62 594 45 85, e-mail: karny@kepno.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Udzielanie informacji oraz obsługa interesantów odbywa się przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, p. 13).
Telefon do Biura Obsługi Interesanta: 62 78 27 284


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Właściwość rzeczowa: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających
i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
Właściwość miejscowa dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Sobolewska - Talaga
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Joanna Niklewicz,
tel. 62 78 27 265, e-mail: joanna.niklewicz@kepno.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału
Al. Marcinkowskiego 10, 63 - 600 Kępno, I piętro, pok. 108
fax: 62 594 45 87, e-mail: rodzinny@kepno.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Udzielanie informacji oraz obsługa interesantów odbywa się przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, p. 13).
Telefon do Biura Obsługi Interesanta: 62 78 27 284


IV WYDZIAŁ SĄD PRACY
Właściwość rzeczowa: do spraw z zakresu prawa pracy.
Właściwość miejscowa dla gmin: Baranów, Bralin, Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kępno, Kobyla Góra, Kraszewice, Łęka Opatowska, Mikstat, Ostrzeszów, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Dziuba
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Marzena Wrzalska,
tel. 62 78 27 271, e-mail: marzena.wrzalska@kepno.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału
Al. Marcinkowskiego 10, 63 - 600 Kępno, I piętro, pok. 123
fax: 62 594 45 88, e-mail: sadpracy@kepno.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.
Udzielanie informacji oraz obsługa interesantów odbywa się przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, p. 13).
Telefon do Biura Obsługi Interesanta: 62 78 27 284


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Właściwość rzeczowa: do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Właściwość miejscowa dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Przewodniczący Wydziału
Referendarz sądowy Justyna Hofman - Szynk
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Karina Balcerzak,
tel. 62 78 27 257, e-mail: karina.balcerzak@kepno.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału
Al. Marcinkowskiego 10, 63 - 600 Kępno, parter, pok. 9
tel. 62 78 27257, 62 78 27255, 62 78 27252, fax: 62 594 45 86, e-mail: ksiegiwieczyste@kepno.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30-17:45; wtorek - piątek 7:30-15:00.

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz