Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 14.00


KONTA BANKOWE
62 1010 0055 1043 0050 7400 0000 NBP O/O Szczecin NBPLPLPW
Dochody budżetowe:
wpisy
opłaty i koszty sądowe
grzywny
97 1010 0055 4503 0050 7400 0000 NBP O/O Szczecin NBPPLPW Sumy na zlecenie: zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów
23 1130 1176 0022 2107 2420 0006 BGK GOSKPLPW
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: świadczenia pieniężne i nawiązki
59 1130 1017 0021 1002 2390 0004 BGK GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN)
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005 BGK GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD)
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002 BGKGOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR)
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001 BGKGOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF)
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003 BGKGOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP)
80 1010 0055 4513 0050 7400 0000 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
ul. Kościuszki 13
72 - 400 Kamień Pom.
pok. 212 (I piętro)
91 38 25 711; 91 38 25 712
91 38 25 713; 91 38 25 714
91 38 25 710
w.cywilny@kamien.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału: SSR Mariusz Swatowski
Kierownik sekretariatu: Mirela Piławka - Nadskakulska
pok. 212 (I piętro)
91 38 25 711
m.pilawka-nadskakulska@kamien.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
ul. Kościuszki 13
72 - 400 Kamień Pom.
pok. 204 (I piętro)
91 3825 721; 91 3825 722
91 3825 723; 91 3825 724
91 3825 720
w.karny@kamien.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Klamrzyńska
Kierownik sekretariatu: Elżbieta Sosińska
pok. 204 (I piętro)
91 3825 721
e.sosinska@kamien.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
ul. Kościuszki 13
72 - 400 Kamień Pom.
pok. 114 (parter)
91 38 25 741; 91 38 25 742
91 38 25 743
91 38 25 740
w.rodzinny@kamien.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału: SSR Edyta Grygorowicz - Sosińska
Kierownik sekretariatu: Iwona Bojanowska
pok. 114 (parter)
91 38 25 741
i.bojanowska@kamien.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Pl. Wolności 1c
72 - 400 Kamień Pomorski
pok. 0.4 (parter)
91 38 25 731; 91 3825 734
91 38 25 735
91 3825 730
w.ksiag@kamien.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału: Ref. Mateusz Kubiak
Kierownik sekretariatu: Elżbieta Gajdzis
pok. 1.10 (I piętro)
91 3825 731
e.gajdzis@kamien.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja