Sąd Rejonowy w Kaliszu

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy w Kaliszu urzęduje
w poniedziałek w godzinach: 7.15 - 18.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.15 - 15.15
Wydziały przyjmują interesantów:
poniedziałek 8.45 - 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.45 - 15.00
Dane teleadresowe
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
tel. 62 76-57-700
fax 62 59-77-280
administracja@kalisz.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
Biuro czynne jest w godzinach: 7.30 - 15.00
przerwa 11.15 do 11.30
boi@kalisz.sr.gov.pl
tel. 62 76-57-926
tel. 62 76-57-861
Czytelnia Akt czynna jest w godzinach 7.30 - 14.30
z tym, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym do godz. 14.00
przerwa 11.15 - 11.30
tel. 62 765-77-24
adres e-mail - czytelnia@kalisz.sr.gov.pl
Biuro Podawcze
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Al. Wolności 13
godziny urzędowania
7.30 do 15.00
przerwa 11.15 do 11.30

Sąd Rejonowy w Kaliszu
ul. Asnyka 56a
Z dniem 24.11.2016 r. ulegają zmianie godziny urzędowania
7.30 do 14:45
Znaki opłaty sądowej można nabyć
w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kaliszu w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kaliszu w godzinach 7.30 do 14.30.
Użytkownicy zgłaszają wszelkie usterki, zastrzeżenia i uwagi w zakresie funkcjonowania, bądź wnioski w zakresie usprawnienia systemów obsługujących proces obiegu znaków opłaty sądowej na adres e-mail: administracja@kalisz.sr.gov.pl
Opłaty sądowe (wpisy sądowe, grzywny, koszty) można uiszczać bez dodatkowych opłat w Urzędzie Pocztowym przy Al. Wolności 7 w Kaliszu

REGON: 000323938
NIP: 618-16-07-239

Konta Bankowe
Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe,
odpisy z CI KRS oraz CI KW):

NBP O/O Poznań
77 1010 1469 0030 8522 3100 0000
SWIFT NBPLPLPW
Depozyty, wadia,, poręczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
87 1130 1017 0021 1001 7290 0004
Zaliczki sądowe /np. na biegłego/
Bank Gospodarstwa Krajowego
94 1130 1033 0018 8149 9220 0004
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego
93 1130 1088 0018 8149 9220 0007

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Urszula Kowalska - Sip
Z-ca przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Krysicka
Sekretariat Wydziału
Kalisz, al. Wolności 13
pok. 223, 2 piętro
tel. 62 765 77 34
fax: 62 597 72 83
email: cywilny1@kalisz.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Ewa Jędrzejak
Sekcja Nieprocesowa
Kierownik Sekcji
Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu Aneta Gintowt
Sekretariat Wydziału
Kalisz, al. Wolności 13
pok.220, 2 piętro
tel. 62 765 77 33
fax: 62 597 72 84
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Aneta Borkowska
Podstawowym zadaniem I Wydziału Cywilnego jest rozpoznawanie spraw cywilnych w postępowaniu procesowym, nieprocesowym i egzekucyjnym. W trybie procesowym rozpoznawane są sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000,00 zł. oraz sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
W ramach postępowania egzekucyjnego rozpoznawane są skargi na czynności komorników oraz prowadzone są nadzory z egzekucji z nieruchomości.
W I Wydziale Cywilnym wyodrębniono Sekcję Nieprocesową której podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie spraw z zakresu prawa spadkowego i rzeczowego.


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Wachłaczenko
Z-ca przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Zawiślak
Sekretariat Wydziału
Kalisz, al. Wolności 13
pok. 226, 2 piętro
tel. 62 765 77 28
fax: 62 597 72 89
email: karny2@kalisz.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Aneta Uciechowska


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Mituta-Nawrocka
Sekretariat Wydziału
Kalisz, ul. Adama Asnyka 56a
pok. 114, 1 piętro
tel. 62 765 77 58
fax: 62 597 72 96
email: rodzinny3@kalisz.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Kupajczyk
Podstawowym zadaniem III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich jest rozpoznawanie spraw: w zakresie alimentów, pochodzenia dziecka, spraw opiekuńczych, z zakresu uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego oraz spraw nieletnich o demoralizację i popełnienie czynów karalnych w postępowaniu wychowawczym i naprawczym.
Z dniem 14 czerwca 2017r. Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienia lokalizację z ul. Adama Asnyka 56a na ul. Aleja Wolności 11 (budynek po banku PKO)


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Sip
Sekretariat Wydziału
Kalisz, ul. Wolności 11
pok. 112, I piętro
tel. 62 765 77 82
fax: 62 597 72 95
email: pracyiubs4@kalisz.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Marzena Struzik
Podstawowym zadaniem IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000,00 zł. obejmujący obszar właściwości Sadów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu i Pleszewie oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie i Pleszewie.


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Berczyńska - Bruś
Z-ca przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Robert Roliński
Sekretariat Wydziału
Kalisz, ul. Adama Asnyka 56a
pok. 102, 1 piętro
tel. 62 765 77 85
fax: 62 597 72 86
email: gospodarczy5@kalisz.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Piotr Atłas
Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Kierownik Sekcji
Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu Jan Matecki
Sekretariat Sekcji do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Kalisz, ul. Adama Asnyka 56a
pok.100, 1 piętro
tel. 62 765 77 88
fax: 62 597 72 97
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Marciniak
Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Kalisz, ul. Adama Asnyka 56a
pok. 100, 1 piętro
tel. 62 765 77 88
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
Kalisz, ul. Adama Asnyka 56a
pok. 12 (Biuro Podawcze)
tel. 62 765 78 61
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:00.
Podstawowym zadaniem V Wydziału Gospodarczego jest rozpoznawanie spraw gospodarczych, upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie i Pleszewie.
W V Wydziale Gospodarczym wyodrębniona jest Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w której rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Nowaczyk
Sekretariat Wydziału
Kalisz, al. Wolności 13
pok. 41, parter
tel. 62 765 77 12
fax: 62 597 72 91
email: ksiegi6@kalisz.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Andrzej Mikołajczyk
Podstawowym zadaniem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych jest rozpoznawanie spraw wieczystoksięgowych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego (zakładanie ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów i zaświadczeń). Od 1 września 2006r. prowadzenie ksiąg wieczystych odbywa się w systemie informatycznym.
Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 165) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu z dniem 1 lipca 2017r. zostaje zniesiony VII Wydział Karny.


VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Maciaszek
Sekretariat Wydziału
Kalisz, al. Wolności 13
pok. 130, 0,5 piętro
tel. 62 765 77 40
fax: 62 597 72 98
email: wykonawczy8@kalisz.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:45-18:00; wtorek-piątek 7:45-15:00.
Kierownik Sekretariatu
Iwona Grzybowska
Podstawowym zadaniem VIII Wydziału Wykonywania Orzeczeń jest wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych, windykacja należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa :karnego, cywilnego i rodzinnego oraz rozpoznawania wniosków w postepowaniu wykonawczym we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych (sprawy rejestrowane w repertorium Ko).

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz