Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU I GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Godziny przyjęć interesantów:
Prezes - we wtorki w godzinach 10.00-12.00
Wiceprezes - w środy w godzinach 10.00-12.00
Dyrektor - we wtorki w godzinach 10.00-12.00

Sekretariaty Wydziałów I-IV, Sekcja ds. Wykroczeń:
w poniedziałki w godzinach od 09.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00-15.00

Księga Należności Sądowych - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Sekretariaty Zespołów Kuratorskich - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Punkt Obsługi Interesanta:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Biuro Podawcze:
w poniedziałki w godzinach 7.15-18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.15-15.15

Czytelnia akt - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Kasa:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00
w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca w godzinach 9.00-13.30
w ostatni dzień roboczy każdego roku – nieczynna
przerwa w godzinach 11.00-11.15

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariaty Wydziałów V-VI:
w poniedziałki w godzinach od 09.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00-15.00

Oddział Centralnej Informacji KRS i Punkt przyjęć ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego przy V Wydziale Gospodarczym:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


NUMERY KONT BANKOWYCH
SUMY DEPOZYTOWE
Bank: BGK O/O Warszawa
Nr konta: 34 1130 1017 0021 1001 7590 0004
DOCHODY BUDŻETOWE
NBP O/O Wrocław
Bank: NBP O/O Wrocław
Nr konta: 46 1010 1674 0019 6422 3100 0000
SUMY NA ZLECENIE - ZALICZKI SĄDOWE
NBP O/O Wrocław
Bank: NBP O/O Wrocław
Nr konta: 83 1010 1674 0019 6413 9800 0000
PŁATNOŚCI TRANSGRANICZNE
PL 46 1010 1674 0019 6422 3100 0000 – dla konta dochodów
PL 83 1010 1674 0019 6413 9800 0000 – dla konta zaliczek
Kod BIC dla Narodowego Banku Polskiego (dotyczy wszystkich powyższych rachunków) ma postać: NBPLPLPW
Kod BIC dla Banku Gospodarstwa Krajowego ma postać: GOSKPLPW

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21
Pokój 106, I piętro
Przewodniczący Wydziału - SSR Paweł Siwek
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-12.00.
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Jaromir Antoszewski
Zastępca Przewodniczącego wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - w środy w godzinach 10.00-12.00
Kierownik Sekretariatu - Mariola Cięciwa, pokój nr 105
Telefon do sekretariatu wydziału:
tel. 75 67 12 600 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)
fax 75 67 12 601
e-mail: srjg.cywilny@jelenia-gora.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


II WYDZIAŁ KARNY
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21
Pokój 4, parter
Przewodniczący Wydziału - SSR Maria Migoń-Karwowska
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - we wtorki w godzinach 10.00-14.00.
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Grzegorz Stupnicki
Zastępca Przewodniczącego wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - w poniedziałki w godzinach 10.00 - 14.00
Kierownik Sekretariatu – Katarzyna Rudnicka, pokój nr 2
Telefon do sekretariatu wydziału:
tel. 75 67 12 700 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)
fax 75 67 12 701
tel. 75 67 12 735 lub 75 67 12 738 - Wykonawstwo ds. Karnych
e-mail: srjg.karny@jelenia-gora.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21
Pokój 164, I piętro
Przewodniczący Wydziału - SSR Agnieszka Kałużna-Rudowicz
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - w piątki w godzinach 10.00 - 12.00.
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Elżbieta Wiśniewska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału przyjmuje interesantów w razie nieobecności Przewodniczącego Wydziału w piątki w godzinach 10.00 - 12.00.
p.o. Kierownika Sekretariatu – Małgorzata Staroń, pokój nr 163
Telefon do sekretariatu wydziału:
tel. 75 67 12 650 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)
fax 75 67 12 651
e-mail: srjg.rodzinny@jelenia-gora.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21
Pokój 260, II piętro
Przewodniczący Wydziału - SSR Anna Staszkiewicz
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - w piątki w godzinach 09.00-11.00.
Kierownik Sekretariatu – Dorota Ziółkowska-Mikulicz, pokój nr 260
Telefon do sekretariatu wydziału:
tel. 75 67 12 690 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)
fax 75 67 12 691
e-mail: srjg.pracy@jelenia-gora.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18
Pokój 208, II piętro – ds. procesowych
Pokój 205, II piętro – ds. upadłościowych
Przewodniczący Wydziału - SSR Joanna Skowron
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału – we wtorki i w czwartki w godzinach 10.00 - 12.00.
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Zbigniew Klin
Zastępca Przewodniczącego wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - w środy w godzinach 10:00 - 12:00
Kierownik Sekretariatu – Bożena Lenda, pokój nr 209
Telefon do sekretariatu wydziału:
ds. procesowych – tel. 75 67 12 900 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)
fax 75 67 12 901
ds. upadłościowych – tel. 75 67 12 904 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)
fax 75 67 12 914
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18
Pokój 101, I piętro
Przewodniczący Wydziału - Referendarz sądowy Katarzyna Górecka
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału – we wtorki i w czwartki w godzinach 10.00-12.00.
Kierownik Sekretariatu – Marta Bogdziewicz, pokój nr 101
Telefon do sekretariatu wydziału:
tel. 75 67 12 950
fax 75 67 12 951
e-mail: srjg.ksiegi@jelenia-gora.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Źródło

Ostatnia aktualizacja