Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy Sądu:
Poniedziałek: 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Godziny pracy Punktu Obsługi Kasowej:
Poniedziałek : 8.00 - 17.00
Wtorek - Piątek : 8.00 - 15.00
Godziny pracy Biura Podawczego:
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00- 14.30
Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są w sekretariatach sądowych:
poniedziałek : 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

W sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu:
Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 1200 – 1400;


KONTA BANKOWE
Konto dla Ośrodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (FPP) i Pomocy Postpenitencjarnej (PP)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
74 1130 1206 0028 9159 1520 0005
Zaliczki na koszty postępowania sądowego:
Narodowy Bank Polski O/O w Lublinie
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000
Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty w księgach wieczystych
NBP O/Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000
Depozyty - poręczenia majątkowe:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 wpłaty bezgotówkowe
BANK PEKAO SA
63 1240 6957 0111 0000 0000 0863 wpłaty gotówkowe
NUMERY MIKRORACHUNKÓW :
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
45101000551003005066000000
I Wydział Cywilny
18101000551003005066000001
II Wydział Karny
88101000551003005066000002
III Wydział Rodzinny
61101000551003005066000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
34101000551003005066000004

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel/fax: (15) 872-00-50, 872-04-49 w. 213
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia Teresa Wilińska
pok.9, I Piętro
sędzia orzekający:
SSR Tomasz Orzeł
Kierownik Sekretariatu:
Teresa Łupina
e-mail: cywilny@janowlubelski.sr.gov.pl
pok.13, I Piętro
Właściwość rzeczowa
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego


[II WYDZIAŁ KARNY
Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel/fax: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.322
Przewodniczący Wydziału:
SSR Marta Orzeł
pok.29, II Piętro
sędziowie orzekający:
SSR Konrad Dul
Kierownik Sekretariatu:
Marzena Kusy
e-mail: karny@janowlubelski.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
pok.22, II Piętro
Windykacja należności:
p.24, II Piętro
tel: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.324
Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel/fax: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.318
Przewodniczący Wydziału:
SSR Tomasz Orzeł
pok.23, II Piętro
Kierownik Sekretariatu:
Teresa Siek
e-mail: rodzinny@janowlubelski.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
pok.18, II Piętro
Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.106
Przewodniczący Wydziału:
SSR Roman Kałuża
pok.27, II Piętro
Kierownik Sekretariatu:
Danuta Wojtan
e-mail: wkw@janowlubelski.sr.gov.pl
pok.2 Parter
Właściwość rzeczowa
rozpoznawanie spraw z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych obejmujących postępowanie wieczystoksięgowe

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz