Sąd Rejonowy w Iławie

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15\

Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt:
tel.: (89) 644 57 00
e-mail: boi@ilawa.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 16:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:45

Dochody budżetowe
(koszty i grzywny, opłaty od pozwu, apelacji, zażalenia, kancelaryjne, opłaty za księgi wieczyste w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17 lub nr.księgi wieczystej np: EL1I/00001234/1)
NBP O/O Olsztyn
20 1010 1397 0080 5122 3100 0000

Sumy na zlecenie
(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17. Opłaty za wpis w rejestrze spadkowym - 5zł)
BGK O/O Olsztyn
08 1130 1189 0025 0125 7820 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości
(nawiązki i świadczenia pieniężne - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: II K 125/17 oraz numer NF np. NF 2/17)
BGK O/O Olsztyn
51 1130 1189 0025 0125 7820 0005

Rachunki depozytowe Ministra Finansów
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadium, reszta ceny nabycia - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: I Co 125/17)
BGK O/O Olsztyn
PLN 41 1130 1017 0021 1002 3590 0004
USD 14 1130 1017 0021 1002 3590 0005
EUR 95 1130 1017 0021 1002 3590 0002
CHF 25 1130 1017 0021 1002 3590 0001
GBP 68 1130 1017 0021 1002 3590 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Izabela Stępka
tel.: (89) 644 58 01
fax: (89) 644 58 51

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Justyna Krezymon
tel.: (89) 644 58 02
fax: (89) 644 58 52

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Danuta Mazurewicz
tel.: (89) 644 58 03
fax: (89) 644 58 53

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Dumkiewicz
tel.: (89) 644 58 05
fax: (89) 644 58 55

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

  • miasta: Iława i Lubawa oraz gminy: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo

Ostatnia aktualizacja

  • 15-08-2020
Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz