Sąd Rejonowy w Iławie

Biuro Obsługi Interesantów,
Czytelnia Akt i Biuro Podawcze:
- poniedziałek - 7:30 -18:00
- wtorek-piątek - 7:30 - 14:30

telefon: 89 644 57 00
89 640 10 15
89 640 10 04
668 263 065
502 334 984
728 338 243
fax: 89 644 57 55
89 644 57 50

Wydziały

I Wydział Cywilny
telefon wew.100, fax 155
Przewodniczący Wydziału - Wojciech Drewniak, Pokój nr B132
Kierownik sekretariatu Katarzyna Maruszewska, Pokój nr B133

II Wydział Karny
telefon wew.200, fax 255
Przewodnicząca Wydziału - Ewa Toczydłowska, Pokój nr B212
Kierownik sekretariatu - Justyna Krezymon, Pokój nr B213

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
telefon wew.300, fax 355
Przewodnicząca Wydziału - Izabela Nadratowska-Borowa, Pokój nr B137
Kierownik sekretariatu - Danuta Mazurewicz, Pokój nr B138

V Wydział Ksiąg Wieczystych
wew.500 fax. wewn. 555
Przewodniczący Wydziału - Tomasz Włas, Pokój nr 109
Kierownik sekretariatu - Agnieszka Dumkiewicz, Pokój nr 108

Źródło

Ostatnia aktualizacja