Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania sądu:
poniedziałek - od 7:30 do 18:00
wtorek-piątek od 7:30 do 15:30
Godziny urzędowania kasy:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do godz. 13.30
Godziny urzędowania biura podawczego:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
Interesanci przyjmowani są w sekretariatach sądowych:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00
w każdy poniedziałek dodatkowo dyzur od godz. 15:00 - 18:00


KONTA BANKOWE
Wpłat opłat sądowych oraz kosztów sądowych należy dokonywać na podane poniżej konto:
Grzywny, opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy i opłaty w księgach wieczystych
NBP O/O Lublin - 78 1010 1339 0134 4622 3100 0000
Konto sum na zlecenie (zaliczki)
Bank Gospodarstwa Krajowego - 92 1130 1206 0028 9158 8520 0006
(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia)
Rachunki sum depozytowych (poręczeń majątkowych, zabezpieczeń majątkowych, kaucje, wadia, depozyty)
28 1130 1017 0021 1002 7690 0004
rachunek sum depozytowych (w PLN)
98 1130 1017 0021 1002 7690 0005
rachunek sum depozytowych (w USD)
82 1130 1017 0021 1002 7690 0002
rachunek sum depozytowych (w EUR)
12 1130 1017 0021 1002 7690 0001
rachunek sum depozytowych (w CHF)
55 1130 1017 0021 1002 7690 0003
rachunek sum depozytowych (w GBP)
Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr:
47 1240 6957 0111 0000 0000 0957 - PLN
91 1240 6957 0787 0000 0000 0218 – USD
17 1240 6957 0978 0000 0000 0245 - EUR
28 1240 6957 0797 0000 0000 0173 – CHF
66 1240 6957 0789 0000 0000 0180 - GBP
Przy wpłatach na konto w tytułach należności należy wpisywać:
- sygnaturę sprawy oraz Wydział którego dotyczy wpłata;
- imię i nazwisko wpłacającego/nazwa firmy

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
I Wydział Cywilny
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów
Przewodniczący Wydziału:
Andrzej Lachowski
pokój 213 (I piętro), tel.(84) 696-24-73;
Kierownik Sekretariatu:
Regina Przeworska
pokój 202 (I piętro), tel./fax (84) 696-24-73;
e-mail: cywilny@hrubieszow.sr.gov.pl
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 14:00 w pokoju 211.


II WYDZIAŁ KARNY
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
II Wydział Karny
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA" 7
22-500 Hrubieszów
Przewodniczący Wydziału:
Adam Pisiewicz
pokój 101 (parter), tel.(84) 696-23-86
Kierownik Sekretariatu:
Bogusława Cur-Borsukiewicz
pokój 102 (parter), tel/fax (84) 696-23-86,
Wydział Karny (84) 696-40-54,
e-mail: karny@hrubieszow.sr.gov.pl
Przewodniczący II Wydziału Karnego przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00 w pokoju 101.


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów
Przewodniczący Wydziału:
Zofia Musiał-Kwiatkowska
pokój 313 (II piętro), tel. (84) 696-20-09
Kierownik Sekretariatu:
Ewa Kania
pokój 312 (II piętro),tel/fax (84) 696-20-09
e-mail: rodzinny@hrubieszow.sr.gov.pl
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00 w pokoju 313.


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów
Przewodniczący Wydziału:
Kinga Lipska
pokój 161 (parter), tel. (84) 697-29-88
e-mail: k.lipska@hrubieszow.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu:
Eliza Mielnik
pokój 166 (parter), tel./fax (84) 696-32-81
e-mail: ksiegi@hrubieszow.sr.gov.pl
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00 w pokoju 161

Źródło

Ostatnia aktualizacja