Sąd Rejonowy w Gryficach

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Gryficach
72 - 300 Gryfice
ul. Wysoka Brama 2

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Godziny urzędowania kasy sądu
poniedziałek – piątek godz. 8.00 - 14.00
ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice

Punkt Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gryficach
czynny jest w godzinach urzędowania Sądu
tel. (91) 386 68 01

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8 - 15.30
przerwa w godzinach od 11:00 do 11:20

Punkt Obsługi Interesantów Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach
czynny jest w godzinach urzędowania Sądu
tel. (91) 386 68 02

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 14.30
przerwa w godzinach od 11:00 do 11:20


RACHUNKI BANKOWE
Opłaty, koszty i grzywny sądowe należy wpłacać na konto
85 1010 1599 0057 8622 3100 0000
Zaliczki sądowe na opinie biegłych, wynagrodzenie kuratora lub ogłoszenia prasowe należy wpłacać na konto
25 1010 1599 0057 8613 9800 0000
Wpłaty z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej
19 1130 1176 0022 2118 1920 0001

NIP: 857-15-11-436
REGON: 000324553

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Informacji w sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel: 91 38 66 801
ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice
tel. 91 38 66 811
fax 91 38 66 819
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów.
Przewodnicząca: Prezes Sądu SSR Krystyna Murawka
tel. 91 38 66 811
Przyjmuje interesantów we środy w godzinach 10 - 12
Kierownik sekretariatu: Agnieszka Zielińska
tel. 91 386 68 11
fax 91 386 68 19
e-mail: azielinska@gryfice.sr.gov.pl
pok. 212


II WYDZIAŁ KARNY
Informacji w sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel: 91 38 66 801
ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice
tel. 91 38 66 821
fax. 91 38 66 829
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego,karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów.
Przewodniczący: Wiceprezes SSR Radosław Bielecki
tel. 91 38 66 821
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10 - 12
Kierownik sekretariatu: Marta Wojcieszonek
tel. 91 38 66 821
fax. 91 38 66 829
e-mail: mwojcieszonek@gryfice.sr.gov.pl
pok. 109


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Informacji w sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel: 91 38 66 801
ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice
tel. 91 38 66 83
fax. 91 38 66 839
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających
i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru gmin Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal
i Trzebiatów.
Przewodnicząca: SSR Irena Sachajska-Krzyśka
tel. 91 38 66 831
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9 - 13
Kierownik sekretariatu: Krystyna Gorzkowska
tel. 91 38 66 831
fax. 91 38 66 839
e-mail: kgorzkowska@gryfice.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Informacji w sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta Wydziału Ksiąg Wieczystych
tel: 91 38 66 802
ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice
tel. 91 38 66 851, 91 38 66 852
fax 91 38 66 859
Wydział prowadzi sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów.
Przewodnicząca: St Referendarz Marzenna Hospodarysko
tel. 91 38 66 851
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10 – 14
Kierownik sekretariatu: Elżbieta Pastuszka
tel. 91 38 66 851,
fax 91 384 66 07, 91 38 66 859
e-mail: epastuszka@gryfice.sr.gov.pl
pok. 115

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz