Sąd Rejonowy w Gorlicach

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Kasa
Kasa Sądu Rejonowego mieści się na I piętrze budynku pok. nr 107
Godziny otwarcia kasy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.00 w tym przerwa od 10.00 do 10.30
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna od 8.30 do 11.30.
Biuro podawcze
Biuro podawcze czynne jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00
w ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach 7.30-14.00
Biuro obsługi interesantów
Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt przyjmują interesantów we wszystkie dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.00 z zastrzeżeniem ustalonych przerw (w godzinach od 11.30 do 11.45).
W poniedziałki BOI czynne w godzinach od 08.00 do 18.00.
tel.18 3551122
e-mail. boi@gorlice.sr.gov.pl
Regulamin BOIotwiera się w nowym oknie

Infolinia
Infolinia udziela informacji w poniedziałki w godzinach 7.30-18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-16.00.
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)
12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).


KONTA BANKOWE
DOCHODY (opłata sądowa)
NBP O/O Kraków
Nr 13 1010 1270 0023 2322 3100 0000
ZALICZKI/SUMY NA ZLECENIE
BGK Oddział Kraków
Nr 98 1130 1150 0031 5020 9820 0002
SUMY DEPOZYTOWE w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 45 1130 1017 0021 1002 9790 0004
SUMY DEPOZYTOWE w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 18 1130 1017 0021 1002 9790 0005
SUMY DEPOZYTOWE w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 02 1130 1017 0021 1002 9790 0002
SUMY DEPOZYTOWE w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 29 1130 1017 0021 1002 9790 0001
SUMY DEPOZYTOWE w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 72 1130 1017 0021 1002 9790 0003
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej– Fundusz Sprawiedliwości
BGK Oddział Kraków
Nr 37 1130 1235 0031 5020 9820 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału
SSR Magdalena Penar
Kierownik Sekretaratu
Halina Zabierowska
Infolinia
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub
12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Tel: (18) 35-51-130
e-mail: wydzialcywilny@gorlice.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału
SSR Jerzy Augustyn
Kierownik Sekretariatu
Zofia Berkowicz
Infolinia
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub
12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Tel: (18) 35-51-135
e-mail: wydzialkarny@gorlice.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału
SSR Renata Szlanta
Kierownik Sekretariatu
Halina Przybylska
Infolinia
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub
12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Tel: (18) 35-51-127
Fax: (18) 35-51-100 w. 276
e-mail: wydzialrodzinny@gorlice.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ PRACY
Przewodniczący Wydziału
SSR Ewa Pyrz
Kierownik Sekretariatu
Anna Gąsior
Infolinia
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub
12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Tel: (18) 35-51-128
e-mail: wydzialpracy@gorlice.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału
ST.RSR Radzik Monika
Kierownik Sekretariatu
mgr Małgorzata Komborska
Tel: (18) 35-51-111
e-mail: ksiegiwieczyste@gorlice.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja