Sąd Rejonowy w Garwolinie

[Godziny urzędowania:
Sąd Rejonowy: 8.00 - 18.00 (poniedziałek)
8.00 - 16.00 (wtorek - piątek)
Kasa Sądu: 8.30 - 14.00
Kasa Sądu w ostatnim dniu miesiąca czynna: 8.30 - 13.30
Godziny przyjmowania interesantów:
Sekretariaty Wydziału: 8.30 - 18.00 (poniedziałek) 8.30 - 15.00 (wtorek - piątek)
Biuro podawcze Sądu : 8.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych: 8.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
Telefon: (centrala) 25 682-30-41...42
Fax: 25 682-30-41
E-mail: poczta@garwolin.sr.gov.pl


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału I Cywilnego:
22 1010 0055 1693 0041 5200 0001
Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału II Karnego:
92 1010 0055 1693 0041 5200 0002
Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich:
651010 0055 1693 0041 5200 0003
Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału V Ksiąg Wieczystych:
11 1010 0055 1693 0041 5200 0005
Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku - wykonywanie orzeczeń sądowych: koszty i grzywny
30 1010 0055 1693 0141 5200 0002
Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Oddziału Finansowego
91 1010 0055 1693 0041 5200 0020
Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty sądowe, koszt sądowe, grzywny i kary)

NBP O / 0 w Warszawie 65 1010 1010 0091 2022 3100 0000
Konto zaliczek sądowych (zaliczki sądowe dla biegłych, kuratorów, tłumaczy, wizje)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1020 0013 4406 8820 0002
Konto sum depozytowych
(depozyty, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) - należy wpłacać na rachunek sum depozytowych Sądu z podaniem imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wpłata, sygnatury akt oraz tytułu wpłaty:
Rachunek depozytowy w walucie PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
09 1130 1017 0021 1001 2790 0004
Rachunek depozytowy w walucie EUR
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
63 1130 1017 0021 1001 2790 0002
Rachunek depozytowy w walucie USD
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
79 1130 1017 0021 1001 2790 0005
Rachunek depozytowy w walucie CHF
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
90 1130 1017 0021 1001 2790 0001
Rachunek depozytowy w walucie GBP
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
36 1130 1017 0021 1001 2790 0003
Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
92 1130 1020 0013 4406 8820 0001
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
75 1130 1017 0013 4406 8820 0008
Informacja o opłacie skarbowej
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz 1635) informujemy, że z dniem 1 stycznia zmienił się sposób zapłaty opłaty skarbowej – zlikwidowano znaki opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową można uiszczać na kwit w kasach Urzędu Miasta, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz. 7.45-15.45, w czwartki do godz. 17.00 lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy:
URZĄD MIASTA GARWOLIN
Bank Spółdzielczy O/Garwolin
79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 - wydatki i dochody (wpłaty z tytułu podatków, opłaty skarbowej, itp.)

Wydziały

I Wydział Cywilny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnych.
Przewodniczący Wydziału - SSR Grzegorz Zajączkowski
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Kosińska
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Garwolinie przy Al. Legionów 46
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 18.00; wtorek - piątek od 9.00-15.00
Telefon: (025) 682-30-41...42
email: cywilny@garwolin.sr.gov.pl


II Wydział Karny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego.
Przewodniczący Wydziału - SSR Waldemar Szostek
Kierownik Sekretariatu - Marzena Jałocha
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Garwolinie przy Al. Legionów 46
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 18.00; wtorek - piątek od 9.00-15.00
Telefon: (025) 682-30-41...42
email: karny@garwolin.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
- do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.
Przewodniczący Wydziału – SSR Małgorzata Parzyszek
Kierownik Sekretariatu – Ewa Makulec
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Garwolinie przy Al. Legionów 46
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 18.00; wtorek - piątek od 9.00-15.00
Telefon/fax: (025) 682-30-41...42
email: rodzinny@garwolin.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych
- do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Przewodniczący Wydziału – Marzena Błachnio
Kierownik Sekretariatu – Hanna Pielak
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Garwolinie przy Al. Legionów 46
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 18.00; wtorek - piątek od 9.00-15.00
Telefon/fax: (025) 682-30-41..42
email: ksiegi.wieczyste@garwolin.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja