Sąd Rejonowy w Łęczycy

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek * 7.30-18.00
wtorek - piątek 7.30-15.30
przerwa 12.00-12.15
247211282 lub 247211252
*w przypadku kiedy święto lub dzień wolny od pracy przypadnie w poniedziałek godziny pracy od 7.30 do 18.00 obowiązują w kolejnym dniu roboczym


KONTA BANKOWE
Numery kont bankowych: NBP o/Łódź
55 1010 0055 1093 0050 2200 0000
opłaty sądowe, grzywny,
06 1010 1371 0004 0413 9800 0000
numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy na zlecenie (zaliczka na biegłego, na kuratora, na wizję, na ogłoszenie)
20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy depozytowe (poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, depozyty)
68 1130 1163 0014 7129 3320 0001
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący - SSR Wojciech Wysoczyński
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 11.00-14.00
24 721 35 70
243873701
Kierownik sekretariatu - Barbara Mikulska
Przyjęcia interesantów:
od wtorku do piątku 8.00 - 15.00
poniedziałek 8.00 - 18.00
M.Konopnickiej 16, I piętro, pokój 116
024 721 35 70
cywilny@leczyca.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący - SSR Mirosława Karolak
Przyjęcia interesantów:
środa 9.00 - 13.00
24 721 27 70
Kierownik sekretariatu - Agnieszka Kasierska
Przyjęcia interesantów:
od wtorku do piątku 8.00 - 15.00
poniedziałek 8.00 - 18.00
M.Konopnickiej 16, II piętro, pokój 208
24 721 27 70
243873702
karny@leczyca.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący - SSR Łukasz Witczak
24 721 45 57
Kierownik sekretariatu - Danuta Kondras
Przyjęcia interesantów:
od wtorku do piątku 8.00 - 15.00
poniedziałek 8.00 - 18.00
M.Konopnickiej 16, parter, pokój 8
247214557
243873703
rodzinny@leczyca.sr.gov.pl


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący - Referendarz Agnieszka Szymczak
24 721 12 56
Kierownik sekretariatu - Sabina Wyrzykowska
Przyjęcia interesantów:
od wtorku do piątku 8.00 - 15.00
poniedziałek 8.00 - 18.00
247211256
Biuro Podawcze - przyjęcia interesantów
M.Konopnickiej 16, parter, pokój 4
247212970
243873704
ksiegi@leczyca.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja