Sąd Rejonowy w Działdowie

Godziny urzędowania sądu :
-poniedziałek 7:15 - 18:00
-wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Biuro podawcze :
-poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

Godziny pracy kasy sądu :
-poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00
Przerwa 12:00 - 12:30

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Nowińska pok. 1
tel.: (23) 697 07 76
Fax: (23) 697 07 92
e-mail: wydzial.cywilny@dzialdowo.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Ankiewicz pok. 20
tel./fax: ( 23) 697 07 86
Sekcja Należności
tel.: (23) 697 07 85
e-mail: wydzial.karny@dzialdowo.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Iwona Kowalska pok. 11
tel. / fax: ( 23) 697 07 78
e-mail: wydzial.rodzinny@dzialdowo.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Bożena Kuskowska pok;27
tel.: (23) 697 07 65
Fax: (23) 697 07 89
e-mail: wydzial.nkw@dzialdowo.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja