Sąd Rejonowy w Dębicy

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy w Dębicy
ul. Słoneczna 3
39-200 Dębica
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 7:15 – 15:15

Wydziały Sądu Rejonowego w Dębicy
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Kasa Sądu Rejonowego
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 15:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
Przerwa codziennie: 11:00 - 11:15


Konta bankowe
1. Koszty i opłaty sądowe, grzywny:
Nr konta dochodów budżetowych:
Bank NBP o/Rzeszów: 23 1010 1528 0003 3222 3100 0000
2. Poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe, kaucje, zabezpieczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
dla wpłat w PLN 63 1130 1017 0021 1000 9190 0004
dla wpłat w USD 36 1130 1017 0021 1000 9190 0005
dla wpłat w EURO 20 1130 1017 0021 1000 9190 0002
dla wpłat w CHF 47 1130 1017 0021 1000 9190 0001
dla wpłat w GBP 90 1130 1017 0021 1000 9190 0003
3. Zaliczki:
Nr konta sum na zlecenie:
Bank NBP o/Rzeszów: 60 1010 1528 0003 3213 9800 0000
4. Rachunek Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:
Nr konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego: 50 1130 1105 0005 2164 8020 0001

Wydziały

Wydział I Cywilny
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Beata Kozik, pok. 235,
tel. 14 6807 600
p.o. Kierownika Sekretariatu Wydziału
Renata Grych, pok. 104,
Sekretariat Wydziału
pok. 101, 102, 103, 104, 114, 115
tel. 14 6807 603
e-mail: cywilny@debica.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15


Wydział II Karny
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Artur Mielecki, pok. 204,
tel. 14 6807 600
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Jadwiga Książek, pok. 217
Sekretariat Wydziału
pok. 215, 216, 217
tel. 14 6807 637,
fax. 14 6807 660 lub 14 6807 659
e-mail: karny@debica.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15


Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Agata Puzon, pok. 232,
tel. 14 6807 600
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Dorota Wojtaszek, pok. 123
Sekretariat Wydziału
pok. 120, 121, 122, 123
tel. 14 6807 607
fax. 14 6807 677
e-mail: rodzinny@debica.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15


Wydział V Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
Referendarz Maciej Szczupak
pok. 107, tel. 14 6807 66
przyjmuje strony w dniach:
Wtorek: 9.00 - 13.00
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Bogusława Cwanek, pok. 106
tel. 14 6807 662
Sekretariat Wydziału Ksiąg
pok. 106, 110, 111
tel. 14 6807 662-66, 6807 675-76
e-mail: kw@debica.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15
Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy wieczystyksięgowe.
Obszar właściwości miejscowej: miasto Dębica, gminy: Dębica, Pilzno, Brzostek, Jodłowa, Czarna, Żyraków.
Prowadzone repertoria:
"Kw" - wpisuje się księgi wieczyste z chwilą załżenia księgi wieczystej lub z chwilą przejęcia jej z innego sądu,
"Zd" - wpisuje się w szczególności zbiory dokumentów przejęte z innego sądu,
"Ar" - wpisuje się zamknięte księgi wieczyste.
Pozostałe urządzenia ewidencyjne i sposób ich prowadzenia reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz.22 z późniejszymi zmianami).

Źródło

Ostatnia aktualizacja