returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Brzezinach

Adres:

ul. Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny
Woj. Łódzkie

E-mail:

[email protected]


Tel.

46 875 21 41

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd urzęduje w następujących godzinach:
Poniedziałek w godzinach 7.30-18.00
Od wtorku do piątku 7.30-15.30
Kontakt do BOI
Sąd Rejonowy w Brzezinach
NIP: 833 13 99 773
REGON: 000323163-00061
ul. Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny
tel. 46 875 21 41 lub 46 875 21 51
fax: 46 811 27 80
[email protected]


Konta Bankowe
Informacja
W związku z przywróceniem Sądu Rejonowego w Brzezinach z dniem 1 Stycznia 2015 r., informujemy, że od tego dnia ulegają zmianie numery kont bankowych do przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków.
Właściwe numery rachunków Sądu Rejonowego w Brzezinach od 1 Stycznia 2015 r.:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)
08 1010 0055 1093 0050 2100 0000
Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje)
20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza)
06 1010 1371 0004 0413 9800 0000
Pomoc Postpenitencjarna
68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodnicząca - SSR Joanna Rezler-Wiśniewska
Kierownik Sekretarariatu - Ewa Sikorska
- sprawy z zakresu prawa cywilnego dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia oraz sprawy Egzekucyjne i powództw przeciwegzekucyjnych i ekscydencyjnych wpływających z obszaru miasta Brzeziny oraz gmin Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia.
adres:
95-060 Brzeziny
ul.Waryńskiego 32
I Piętro, pok. nr 14
Kierownik Sekretariatu: tel.46 875 21 40
Zastępca Kierownika Sekretariatu: tel. 46 875 21 43
Sekretariat: tel:
46 875 21 42
46 875 21 43
46 875 21 44
fax 46 811 27 81
[email protected]


II Wydział Karny
Przewodnicząca - SSR Marzena Cywińska
Kierownik Sekretariatu - Sylwia Fijałkowska
- sprawy z zakresu prawa karnego dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia,
adres:
95-060 Brzeziny
ul.Waryńskiego 34
I Piętro, pok. nr 9
Kierownik Sekretariatu: tel.46 875 21 60
Zastępca Kierownika Sekretariatu: tel. 46 875 21 61
Sekretariat: tel:
46 875 21 62
46 875 21 63
46 875 21 64
46 875 21 67
46 875 21 68
fax 46 811 27 82
fax do Należności Sądowych 46 811 27 88
[email protected]


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodnicząca - SSR Grażyna Tomczak
Kierownik Sekretariatu - Mariola Pyka
- sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia,
adres:
95-060 Brzeziny
ul.Waryńskiego 32
Parter, pok. nr 6
Kierownik Sekretariatu: tel.46 875 21 30
Sekretariat: tel:
tel.: 46 875 21 27
fax 46 811 27 83
[email protected]


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący - Referendarz Zbigniew Urbaszek
Kierownik Sekretariatu - Anna Laszczyk
- sprawy wieczysto-księgowe z obszaru właściwości: miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia.
adres:
95-060 Brzeziny
ul. Waryńskiego 34
Parter, pok nr 3
tel do wydziału 46 875 21 20
fax 46 811 27 84
Kierownik Sekretariatu 46 875 21 31
Dyspozytura Centralnej Informacji 46 875 21 16
[email protected]

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia

Źródło

http://www.brzeziny.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?