Sąd Rejonowy w Bolesławcu

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Bolesławcu
poniedziałek 7.15-18.00
wtorek –piątek 7.15-15.15

Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowego w Bolesławcu
Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu
Przewodniczący IV Wydziału Pracy
przyjmuje interesantów – pokój 16 / I piętro/w poniedziałki w godz.10.00-12.00

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
przyjmuje interesantów – pokój 16 / I piętro/we wtorki w godz. 10.00-12.00

Przewodniczący II Wydziału Karnego
przyjmuje interesantów – pokój 23 / I piętro/w poniedziałki w godz.10.00-12.00

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
przyjmuje interesantów – pokój 18 / I piętro/w środy w godz.12.00-14.00

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych
przyjmuje interesantów – pokój 2 /parter/w poniedziałki w godz.10.00-12.00

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów – pokój 2 /parter/w godzinach i dniach j.n.:
poniedziałek 8.00 -18.00
wtorek- piątek 8.00-14.00

Biuro Podawcze przyjmuje interesantów – pokój 9/ parter/ od poniedziałku do piątku w godz.7.15-15.00 z przerwą od godz.9.45-10.00

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów – pokój 9/ parter/ od poniedziałku do piątku w godz.7.15-15.00 z przerwą od godz.9.45-10.00

Czytelnia Akt – przyjmuje interesantów – pokój 9/ parter/ od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 z przerwą od godz.9.45-10.00

Kasa Sądu- pokój - 9 a/ parter/ ,czynna w godz. 10.00-14.00


KONTA BANKOWE
Sąd Rejonowy w Bolesławcu informuje, iż posiada następujące rachunki bankowe w:
Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy we Wrocławiu
- 35 1010 1674 0004 2022 3100 0000 (dochody budżetowe)
- 72 1010 1674 0004 2013 9800 0000 (zaliczki)
- 85 1010 1674 0004 2022 3000 0000 (wydatki budżetowe)
Banku Gospodarstwa Krajowego
- 55 1130 1033 0018 8160 4220 0001 (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym)
- 98 1130 1033 0018 8160 4220 0003 (ZFŚS)
Konta sum depozytowych
PLN 31 1130 1017 0021 1001 7790 0004
USD 04 1130 1017 0021 1001 7790 0005
EUR 85 1130 1017 0021 1001 7790 0002
CHF 15 1130 1017 0021 1001 7790 0001
GBP 58 1130 1017 0021 1001 7790 0003

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sektertariat Wydziału
Adres:
ul. Sądowa 1 pokój nr 5 (parter)
59-700 Bolesławiec
tel. 75/646-95-19,
fax. 75/646-95-15
email: wydz.cywilny@boleslawiec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - SSR Ilona Kata
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po uprzednim skontaktowaniu się z Oddz. Administracyjnym w każdy piątek od godz. 10:00 do 12:00 pok nr 16 I piętro.
Pozostali sędziowie orzekający:
SSR Zdzisław Patreuha - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Bożena Roman
SSR Janina Jakubiec
SSR Krzysztof Wieczysty
Kierownik sekretariatu - Alicja Mularczyk


II WYDZIAŁ KARNY
Sekretariat Wydziału:
Adres:
ul. Sądowa 1, pokój nr 20 (I piętro)
59-700 Bolesławiec
tel. 75/646-95-21,
fax. 75/646-95-35
email: wydz.karny@boleslawiec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - SSR Rafał Gruca
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału (pok. nr 20) w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00 pokój nr 23 I piętro.
Pozostali sędziowie orzekający:
SSR Aleksandra Dołharz
SSR Paweł Wyrzykowski (od 01.06.2018r. delegowany do SO w Jeleniej Górze)
SSR Marcin Rygiel
ASR Anna Stopa
Kierownik sekretariatu - Marta Czarniecka


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Sekretariat Wydziału
Adres:
ul. Sądowa 1, pokój nr 33 (II piętro)
59-700 Bolesławiec
tel.75/646-95-18
fax 75/646-95-58
email: wydz.rodzinny@boleslawiec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - SSR Izabela Łukawska
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału (pok. nr 33) w każdy piątek od godz. 12:00 do 14:00 pokój 35 II piętro.
Pozostali sędziowie orzekający:
SSR Joanna Moroz-Korycka
Kierownik sekretariatu - Elżbieta Michalicka


IV WYDZIAŁ PRACY
Sekretariat Wydziału
Adres:
ul. Sądowa 1 pokój nr 22 (I piętro)
59-700 Bolesławiec
tel. 75/646-95-20
fax 75/646-95-54
email: wydz.pracy@boleslawiec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - SSR Joanna Moroz-Korycka
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Prezesa (pok. nr 16) w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00 pokój nr 16 I piętro
Kierownik sekreteriatu - Edyta Biedrawa


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Sekretariat Wydziału
Adres
ul. Sądowa 1 pokój nr 2 (parter)
59-700 Bolesławiec
tel. 75/646-95-22,
fax. 75/646-95-55
email: wkw@boleslawiec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału - REF Agnieszka Wawrzyniak

Źródło

Ostatnia aktualizacja