returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Biłgoraju

Adres:

ul. T. Kościuszki 29
23-400 Biłgoraj
Woj. Lubelskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

84 686 28 14

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy Sądu
Poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 – 15.30
Godziny pracy Biura Obsługi Interesanta
Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 15.00
Czytelnia akt: 8.00 – 15.00
Godziny pracy Biura Podawczego
Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 15.00
Godziny pracy Kasy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 14.30

Telefon:
(84) 68 50 901 – sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich
(84) 68 50 902 – sprawy karne, karnoskarbowe, wykroczenia
fax: (84) 68 50 917


KONTA BANKOWE
Wpłat za koszty, grzywny, opłaty sądowe oraz opłaty w księgach wieczystych
prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

NBP o/o Lublin
95 1010 1339 0108 9422 3100 0000
Wpłat depozytów, poręczeń, zabezpieczeń majątkowych
prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

PLN 75 1130 1017 0021 1002 7790 0004
USD 48 1130 1017 0021 1002 7790 0005
EUR 32 1130 1017 0021 1002 7790 0002
CHF 59 1130 1017 0021 1002 7790 0001
GPB 05 1130 1017 0021 1002 7790 0003
Wpłat zaliczki na biegłego
prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP o/o Lublin
35 1010 1339 0108 9413 9800 0000
Dane do wpłat
Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
sygnaturę sprawy (numer sprawy)
Imię Nazwisko
Wydział którego dotyczy wpłata.
Informacja
Wpłat można dokonywać również w kasie Sądu Rejonowego w Biłgoraju, za wyjątkiem wpłat dotyczących depozytów, poręczeń, zabezpieczeń majątkowych.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Tadeusz Jodłowski
Sędziowie orzekający:
1. SSR Włodzimierz Iwańczyk (z-ca przewodniczącego)
2. SSR Barbara Iwańczyk –Lekan
3. SSR Marta Reszka
4. SSR Jarosław Szczerba
Kierownik Sekretariatu: Józefa Juda
tel. 84 685 08 21, 84 686 26 79
fax 84 685 08 22
I p. pok. nr 116
e-mail: [email protected]
Właściwość rzeczowa i miejscowa: sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin,

II Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Zbigniew Łupina
Sędziowie orzekający:
1. SSR Barbara Gałka (z-ca przewodniczącego)
2. SSR Marzena Chmiel
3. SSR Marzena Kaczorowska-Paczos
4. SSR Anetta Wlezień
Kierownik Sekretariatu: Danuta Więcław
tel. 84 685 08 29, 84 686 18 20
fax 84 685 08 30
II p. pok. nr 208
e-mail: [email protected]
II Wydział Karny - Wykonywanie orzeczeń
tel. 84 685 08 41
fax 84 685 08 39
Właściwość rzeczowa i miejscowa: sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: SSR Henryk Kiesz
Sędziowie orzekający:
1. SSR Marzena Płecha (z-ca przewodniczącego)
Kierownik Sekretariatu: Ewa Nienajadło
tel. 84 685 08 42, 84 688 07 46
fax 84 685 08 43
II p. pok. nr 246
e-mail: [email protected]
Właściwość rzeczowa i miejscowa: sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący: SSR Robert Radzajewski
Orzecznicy:
Starszy referendarz sądowy Bożena Kiesz (z-ca przewodniczącego)
Kierownik Sekretariatu: Urszula Sędłak
tel. 84 685 08 55, 84 686 24 45
fax 84 685 08 56
Parter pok. nr 13
e-mail: [email protected]
Właściwość rzeczowa i miejscowa: sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin

Źródło

https://www.bilgoraj.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?