returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Bełchatowie

Adres:

ul. Okrzei 4
97-400 Bełchatów
Woj. Łódzkie

E-mail:

[email protected]


Tel.

44 63 57 600

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Bełchatowie urzęduje od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, a w każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 18.00
Prezes lub Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 09.30 do 13.30.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu pokój 112 (I piętro).
Kierownicy oraz Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów od wtorku do piątku w godzinach
od 9.00 do 15.00.
Natomiast w każdy poniedziałek dyżur w sekretariacie pełni wyznaczony przez kierownika pracownik i jest on czynny w godzinach
od 10.00 do 18.00.


KONTA BANKOWE
Informacja o aktualnych Kontach Bankowych Sądu Rejonowego w Bełchatowie:
Konto dochodów budżetowych:
NBP O/O w Łodzi 05 1010 1371 0026 0022 3100 0000
- wpisy sądowe - grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych, karnych, zażalenia, apelacje i prawa pracy
Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie) oraz wpis do rejestru spadkowego:
NBP O/O w Łodzi 42 1010 1371 0026 0013 9800 0000
- zaliczka na biegłego
- zaliczka na kuratora
- zaliczka na tłumaczy przysięgłych
- opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego
Konto sum depozytowych:
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 88 1130 1017 0021 1001 3990 0004
- poręczenia majątkowe
- zabezpieczenia majątku
- depozyty
Wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych można dokonywać w Pekao SA Bełchatów, ul. 1 Maja 2
bez ponoszenia dodatkowych opłat na niżej wskazane konto bankowe:
31 1240 6957 0111 0000 0000 1051
Konto Fundusz Pomocy Pospenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym:
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 42 1130 1163 0014 7126 2720 0001
- nawiązki
- świadczenia

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu: Elżbieta Kapica
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego: SSR Lucyna Szafrańska
Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego: SSR Przemysław Maciejewski
Sędziowie:
- SSR Piotr Fal
- SSR Małgorzata Kantorska
I Wydział Cywilny prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.
e-mail: [email protected]
Kierownik sekretariatu, tel.: 44 6357 660
Kierownik sekretariatu, fax: 44 741 57 01
Z-ca kierownika sekretariatu, tel: 44 6357 653
Wydział Cywilny, tel:
44 6357 657
44 6357 658
44 6357 684


II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu: Dorota Zajączkowska
Przewodniczący II Wydziału Karnego: SSR Aneta Świtalska-Forenc
Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego: SSR Bartłomiej Niedzielski
Sędziowie:
- SSR Piotr Nowak
- SSR Bartosz Paszkiewicz
- SSR Dariusz Smejda
- SSR Robert Sobczak
II Wydział Karny prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu.
e-mail: [email protected]
Kierownik sekretariatu, tel.: 44 6357 639
Kierownik sekretariatu, fax: 44 741 57 02
Księga Należności - Widnykacja, tel: 44 6357 635
Sekcja Wykonawcza, tel: 44 6357 637
Kary Pozbawienia Wolności, tel: 44 6357 643


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu: Dorota Jasitczak
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: SSR Zdzisław Kaczmarek
Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: SSR Tomasz Marczyński
Sędziowie:
- SSR Sławomir Forenc
III Wydział Rodzinny i Nieletnich prowadzi sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy dla obszaru właściwości tego Sądu.
e-mail: [email protected]
Kierownik sekretariatu, tel.: 44 6357 665
Kierownik sekretariatu, fax: 44 741 57 03
Z-ca kierownika sekretariatu, tel: 44 6357 682


IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu: Bożena Michalak
Przewodniczący IV Wydziału Pracy: SSR Beata Grabiszewska
IV Wydział Pracy prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy dla obszaru właściwości tego Sądu.
e-mail: [email protected]
Kierownik sekretariatu, tel.: 44 6357 651
Kierownik sekretariatu, fax: 44 741 57 04
Z-ca kierownika sekretariatu, tel: 44 6357 650


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu: Anna Torchalska
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych: SSR Sławomir Forenc
Zastępca Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych:Referendarz Anna Wasińska
Referendarze:
- Starszy Referendarz Marzena Mastalerz-Tomecka
- Starszy Referendarz Ewa Stachowicz
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi do spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu.
e-mail: [email protected]
Kierownik sekretariatu, tel.: 44 6357 611
Kierownik sekretariatu, fax: 44 741 57 05
Archwiwum Ksiąg Wieczystych, tel: 44 6357 614
Odpisy z Ksiąg Wieczystych, tel: 44 6357 611

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla miasta Bełchatów oraz gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców i Zelów

Źródło

http://www.belchatow.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?