Sąd Rejonowy w Łańcucie

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Łańcucie:
Poniedziałek - Piątek:
07:30 - 15:30
w Poniedziałki
od 15:30 do 18:00 dyżury w sekretariatach wydziałów orzekających

Biuro Obsługi Interesanta
Poniedziałek - Piątek:
07:30 - 15:30


Konta bankowe
Dokonując wpłaty na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łańcucie należy podać następujące dane:
dokładną sygnaturę sprawy
imię i nazwisko wpłacającego
w przypadku wpłat do Krajowej Rady Notarialnej w tytule płatności wpisać : Opłata do KRN za wpis do Rejestru Spadkowego
1. Rachunek dochodów w NBP - dochody dla wpłat stron ( w tym koszty i opłaty sądowe, grzywny, Monitor Sądowy i Gospodarczy)
55 1010 0055 1173 0050 9300 0000
2. Rachunek sum na zlecenie w NBP:
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
3. Rachunki depozytów w BGK:
Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003
4. Rachunek dochodów Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP:
75 1010 1528 0003 0322 3100 0000
5. Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
INFORMACJI UDZIELA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
tel. (17) 22-42-331
parter - pokój nr 011
Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 15:30
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
Prezes Sądu Rejonowego
Beata Faf
Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego
Magdalena Osinko, pok. 117,
tel. (017) 2242 324
e-mail:cywilny@lancut.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału I Cywilnego
pok. 115
tel. (017) 2242 346
Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Środa: 7:30 - 15:30
pok. 116
tel. (017) 2242 334
Godziny obsługi interesantów:
Wtorek, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30


II Wydział Karny
Przewodniczący II Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego
Renata Juch
Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
Łucja Żurawska, pok. 109
tel. (017) 2242 329
e-mail: karny@lancut.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału II Karnego
pok. 106, 107
fax. (017) 2242 373
Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
Wykonywanie Orzeczeń II wydziału Karnego
pok.108, 111
Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Sędzia Sądu Rejonowego
Bogusława Szybkowska-Pelc
Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Lucyna Dąbek, pok. 010
tel. (017) 2242 356
e-mail:rodzinny@lancut.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich
pok. 012
tel. (017) 2242 307, fax (017) 2242 303
Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30- 15:30
Wykonywanie Orzeczeń III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
pok. 017
tel./fax. (017) 2242 340
Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30- 15:30


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Referendarz Sądowy Anna Bereś-Drozd
Kierownik Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Halina Stróż, pok. 008
tel. (017) 2242 341
e-mail: ksiegi@lancut.sr.gov.pl
Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych
pok. 009
tel. (017) 2242 351
Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Źródło

Ostatnia aktualizacja