returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Adres:

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

91 48 55 515

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
NIP: 852-252-94-88
Regon: 320492751
91 48 55 515

BOI - Biuro Obsługi Interesantów:
godz. przyjęć:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Wydział I, II, III Cywilny - tel. 91 48 55 530, 91 48 55 550

Wydział IV, V, VII Karny - tel. 91 48 55 552

Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich, IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - tel. 91 48 55 553

Wydział X, XI, XII Gospodarczy, VI Egzekucyjny - tel. 91 48 55 551

VI Wydz. Egzekucyjny - Plany podziału udostępniane są w Sekretariacie Wydziału.
XII Wydz. Gospodarczy -Listy wierzytelności i plany podziału udostępniane są w Sekretariacie Wydziału.

[email protected]

Czytelnia akt - 91 48 55 570
[email protected]

Biuro Podawcze - tel. 91 48 55 546, 91 48 55 547, 91 48 55548

Kierownik Biura Obsługi Interesantów - tel. 91 48 55 542, faks 91 48 55 520
[email protected]

Godziny urzędowania kas sądowych :
Kasa przy ul. Kaszubskiej
Poniedziałek od 8.00 do 17.30 (od godz. 15.00 na przemian z kasą Sądu Okręgowego w Szczecinie)
Od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
UWAGA: w każdy ostatni dzień miesiąca kasa czynna jest od godz. 8.00 do 13.00

Kasa przy KRS (Królowej Korony Polskiej 31)
Poniedziałek od 9 do 16.00
Od wtorku do piątku od 9 do 14.45
UWAGA: w każdy ostatni dzień miesiąca kasa czynna jest od godz. 8.00 do 13.00

Krajowy Rejestr Sądowy :
Wejście A:
Kasa
tel. (91) 42-25-347 wew. 32
poniedziałek 9.00-16.00
wtorek-piątek 9.00-14.45

Biuro podawcze
Przyjmowanie dokumentów, udzielanie informacji, wydawanie dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego
tel. (91) 42-24-999
godz. przyjęć:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Wejście B:
Przeglądanie akt
tel. (91) 42-40-559
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Wejście C:
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
tel. (91) 42-24-990
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

XIV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Przyjmowanie interesantów:
Sala ogólna BOI
poniedziałek 8.30 - 18.00
wtorek -piątek 8.00 - 15.00

Biuro Podawcze :
poniedziałek 8.30 - 18.00
wtorek -piątek 8.00 - 15.00


RACHUNKI BANKOWE
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika
UWAGA ! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.
opłaty i koszty sądowe, grzywny:
92 1010 1599 0526 7622 3100 0000 (NBP)
SWIFT NBPLPLPW
kod IBAN: PL
sumy depozytowe, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe:
Nr kont sum depozytowych - Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 stycznia 2015 roku:
12 1130 1017 0021 1002 2290 0004 PLN - przelew bankowy
82 1130 1017 0021 1002 2290 0005 USD - przelew bankowy
66 1130 1017 0021 1002 2290 0002 EUR - przelew bankowy
93 1130 1017 0021 1002 2290 0001 CHF - przelew bankowy
39 1130 1017 0021 1002 2290 0003 GBP - przelew bankowy
kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2018r. wpłaty gotówkowe dotyczące sum depozytowych, poręczeń i zabezpieczeń majątkowych dokonywać można tylko w placówce Banku PeKaO S.A. przy ul. Bogurodzicy 5 w Szczecinie na nr kont:
30 1240 6957 0111 0000 0000 0778 PLN - do wpłat gotówkowych
39 1240 6957 0787 0000 0000 0087 USD - do wpłat gotówkowych
89 1240 6957 0978 0000 0000 0113 EUR - do wpłat gotówkowych
46 1240 6957 0797 0000 0000 0043 CHF - do wpłat gotówkowych
57 1240 6957 0789 0000 0000 0051 GBP - do wpłat gotówkowych
Bank BGK nie będzie prowadził obsługi kasowej.
zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków:
32 1010 1599 0526 7613 9800 0000
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie:
47 1130 1176 0022 2107 0820 0006 - przelew bankowy
kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL
44 1240 6957 0111 0000 0000 2175 - do wpłat gotówkowych
Bank BGK nie będzie prowadził obsługi kasowej.

Wydziały

I Wydział Cywilny
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
Przewodniczący - SSR Ziemowit Parzychowski
Z-ca Przewodniczącego - SSR Joanna Rawska-Szklarz
Kierownik sekretariatu - Elżbieta Czyżykowska-Dreger
pok.129
tel. 91 48-55-280
fax. 91 48-55-521
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


III Wydział Cywilny
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu
ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin
Przewodnicząca - SSR Anna Szarek
Z-ca Przewodniczącej – SSR Małgorzata Janik - Białek
Kierownik Sekretariatu - Marlena Dudka
pok. 215
tel. / fax. 91 48-55-435
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


IV Wydział Karny
sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie,
z wyłączeniem spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
Przewodniczący - SSR Radosław Marcinków
Z-ca Przewodniczącego - SSR Waldemar Jędrzejewski
Kierownik Sekretariatu - Anna Bargiel
pok. 108
tel. 91 48-55-260
fax. 91 48-55-485
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


V Wydział Karny
sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
Przewodnicząca - SSR Izabela Sołtyszewska
Z-ca Przewodniczącej - SSR Katarzyna Gobber
Kierownik Sekretariatu - Bożena Wojciechowska
pok. 120
tel. 91 48-55-330
fax. 91 48-55-330
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


VI Wydział Egzekucyjny
sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.)
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
Przewodnicząca - SSR Sylwia Szwajczuk
Kierownik Sekretariatu - Anna Borejko
pok. 219
tel.(91) 48-55-411
fax: (91) 48-55-412
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
sprawy rodzinne i nieletnich określone w art. 12 par. 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu
ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin
Przewodnicząca - SSR Marta Kazaniecka
Z-ca Przewodniczącej - SSR Piotr Szarek
Kierownik Sekretariatu - Adrianna Magdziarz
pok. 203
tel. 91 48-55-423
fax. 91 44-80-539
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecinie-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu
ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin
Przewodniczący - SSR Konrad Kujawa
Kierownik Sekretariatu - Grażyna Stasiak
Tel. 91 48 55 402
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


X Wydział Gospodarczy
rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu
ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin
Przewodnicząca - SSR Joanna Stelmasik
Z-ca Przewodniczącej - SSR Kornelia Żminkowska
Kierownik Sekretariatu - Iwona Pińska
pok. 118
tel. 91 48-55-397
fax. 91 48-55-398
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


XI Wydział Gospodarczy
rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu
ul Narutowicza 19
70-231 Szczecin
Przewodnicząca - Aleksandra Wójcik-Wojnowska
Z-ca Przewodniczącej - SSR Dariusz Plewczyński
Sekretariat
tel. 91 48-55-228
fax. 91 48-55-228
[email protected]
Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Szymborska
pok. 103
tel. 91 48-55-223
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


XII Wydział Gospodarczy
sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z całego obszaru Sądu
Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XXII Wydział Gospodarczy)
ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin
Przewodnicząca - SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak
Z-ca Przewodniczącej - SSR Agnieszka Smoleń
Kierownik Sekretariatu - Maria Szulc
Informacja Upadłościowa:
pok. 110
tel. 91 48-55-247
fax. 91 48-55-239
[email protected]
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00


XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego)
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin
Przewodnicząca - Joanna Kępińska - Polińska
Z-ca Przewodniczącego - Marzena Sulwińska - Świrgoń
pok. 9
Kierownika Sekretariatu - Mariusz Osiński
pok. 11
tel. (91) 42-25-347
fax. (91) 42-25-081
[email protected]
Przyjmowanie interesantów Biuro Podawcze:
poniedziałek- 8.00-18.00
wtorek- piątek – 8.00- 15.00
tel. 91 422 49 99
Kasa czynna w godz. 9.00 - 14.45 a w poniedziałki do godz. 16.00
i w ostatni dzień miesiąca 9.00 - 13.00


XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów
sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego (dawniej rozpoznawane przez XXIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów)
pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin
I piętro
Przewodnicząca – Katarzyna Ekiert – Rudkowska
Kierownik Sekretariatu - Iwona Siewielec
tel. (91) 46-03-491
fax (91) 46-03-499
[email protected]
Biuro Podawcze :
poniedziałek-piątek 8.00-15.00
pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin
tel.(91) 46-03-497


Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin
tel. (91) 46-03-498
Przyjmowanie interesantów:
Sala ogólna BOI
poniedziałek- 8.30-18.00
wtorek- piątek – 8.30- 15.00


Sekcja Egzekucyjna
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
tel.: (91) 48-55-375, (91) 48-55-409
fax: (91) 48-55-375

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od punktu przecięcia się obwodnicy kolejowej przy ul. Autostrada Poznańska z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż zewnętrznego obrzeża nasypu torowiska obwodnicy kolejowej do ul. Jagiellońskiej, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, wraz z dworcem PKP Niebuszewo, do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią jezdni ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, osiami jezdni ul. Nocznickiego, Firlika i Łady do ul. Szarotki, w linii prostej będącej przedłużeniem osi jezdni ul. Szarotki do lewego brzegu Odry Zachodniej i lewym brzegiem Odry Zachodniej do jego przecięcia z ul. Autostrada Poznańska

Źródło

https://www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?