returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Adres:

Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
Woj. Łódzkie

E-mail:

[email protected]


Tel.

(+48) (42) 677-47-47

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
90-032 Łódź
Poniedziałek
08:00 - 18:00
zamawianie akt: 08:00-14:45
Wtorek - Piątek
08:00 - 15:00
zamawianie akt: 08:00-14:45
Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Al.Piłsudskiego 143 - przyjmuje wszelką korespondencję kierowaną do poszczególnych komórek Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.
ul.Kopcińskiego 56 - przyjmuje korespondencję jedynie wydziałów i zespołów mających swoją siedzibę w budynku przy ul.Kopcińskiego 56 - I Wydział Cywilny, II Wydział Cywilny, Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym, V Wydział Rodzinny i Nieletnich, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
Poniedziałek
09:00 - 17:00
przerwa: 13:00-13:30
Wtorek - Piątek
08:00 - 15:00
przerwa: 13:00-13:30
Godziny pracy Punktu Kasowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
Poniedziałek
8:30 - 17:30
przerwa 13.00 - 13.30
Wtorek - Piątek
8.00 - 15.00
przerwa 13.00 - 13.30
Godziny pracy Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Poniedziałek: 07:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 07:30 - 15:30


KONTA BANKOWE
Wpisy sądowe,grzywny, koszty uiszcza się na konto:
NBP O/Łódź 79 1010 1371 0005 1822 3100 0000
Wpłaty zaliczek dla biegłych, tłumaczy, opinie, opłatę za wpis do rejestru spadkowego uiszcza się na konto:
NBP O/Łódź 19 1010 1371 0005 1813 9800 0000
Wpłaty z tytułu wadium, depozytów, poręczeń, i zabezpieczeń majątkowych uiszcza się na konto:
BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004
Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Od dnia 01.03.2018 r. wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:
74 1240 6957 0111 0000 0000 1053
UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego
Wpłaty: zasądzone na podstawie wezwań Sądu: Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi:
63 1130 1163 0014 7129 0420 0001
Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Od dnia 01.03.2018 r. wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:
77 1240 6957 0111 0000 0000 2260
UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
- sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla Dzielnicy Widzew, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VIII Wydziałowi Cywilnemu,
Przewodniczący wydziału: Kinga Grzegorczyk
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:
Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00
Zastępca Przewodniczącego wydziału:
Kierownik sekretariatu: Urszula Szulińska
ul.Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 214
90-032 Łódź
tel.:(+48) (42) 677-95-64 Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (+48) (42) 677-95-41
fax:(+48) (42) 288-42-40
e-mail: [email protected]
Adres do korespondencji:
Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź


II WYDZIAŁ CYWILNY
- sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, z wyłączeniem spraw przekazanych VIII Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy o udzielenie pomocy sądowej z całego obszaru właściwości tego Sądu,
Przewodniczący wydziału: Bartosz Lewandowski
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:
Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00
Zastępca Przewodniczącego wydziału: Agnieszka Wrońska - Machnicka
Kierownik sekretariatu: Grażyna Kopydłowska
ul.Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 212
90-032 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-95-64 Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (+48) (42) 677-95-32
tel.: (+48) (42) 677-95-33
tel.: (+48) (42) 677-95-29
fax: (+48) (42) 288-42-41
e-mail: [email protected]
Adres do korespondencji:
Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź


SEKCJA EGZEKUCYJNA W II WYDZIALE CYWILNYM
rozpoznawanie powództw o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności i o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji ( art. 840 kpc, art. 841 kpc i art. 842 kpc);
rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, z wyjątkiem klauzul nadawanych w trybie art. 783 § 3 k.p.c. na wypisie orzeczenia;
rozpoznawanie skarg na czynności komornika ( art. 767 i nast. k.p.c);
wydawanie zarządzeń na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.;
wyznaczenie organu egzekucyjnego do dalszego łącznego prowadzenia egzekucji, w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ( art. 773 kpc);
nadzór i czynności egzekucyjne należące do sądu w toku egzekucji;
podejmowanie czynności określonych w art. 1049,1050 i 1051 k.p.c;
podejmowanie czynności w sprawach o nakazanie wyjawienia majątku dłużnika (art.913 i nast. k.p.c);
rozpoznawanie spraw z zakresu pomocy sądowej w sprawach cywilnych (235 §1 kpc, art. 11331 kpc, art. 1135 kpc).
Kierownik Sekcji Egzekucyjnej: Anna Braczkowska
Godziny przyjęć interesantów przez Kierownika Sekcji:
Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00
Kierownik sekretariatu: Anna Pacholska
ul.Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 221,
90-032 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-95-64 Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (+48) (42) 677-95-39
tel.: (+48) (42) 677-95-28
fax: (+48) (42) 288-42-44
e-mail: [email protected]
Adres do korespondencji:
Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź


III WYDZIAŁ KARNY
- sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,
Przewodniczący wydziału: Marek Raszewski
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:
Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00
Zastępca na czas nieobecności Przewodniczącego wydziału - Iwona Konopka
Kierownik sekretariatu: Jarosław Piórkowski
Al.Piłsudskiego 143, I piętro, pokój 115
92-332 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-47-47 Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (+48) (42) 677-46-14
tel.: (+48) (42) 677-46-15
tel.: (+48) (42) 677-46-16
tel.: (+48) (42) 677-46-54
fax: (+48) (42) 288-42-35
e-mail: [email protected]


IV WYDZIAŁ KARNY
- sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru włąsciwości tego Sądu.
Przewodniczący wydziału: Anna Seniuk
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:
Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00
Zastępca na czas nieobecności Przewodniczącego wydziału - Katarzyna Trafisz
Kierownik sekretariatu: Katarzyna Kawecka
Al.Piłsudskiego 143, III piętro, pokój 303
92-332 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-47-47 Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (+48) (42) 677-46-08
fax: (+48) (42) 288-42-36
e-mail: [email protected]


V WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, z obszaru właściwości tego Sądu oraz gmin Andrespol, Nowosolna i Brójce.
Przewodniczący wydziału: Małgorzata Gutkowska
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:
Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00
Zastępca Przewodniczącego wydziału:
Kierownik sekretariatu: Joanna Kasprzak
ul.Kopcińskiego 56, I piętro, pokój 111
90-032 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-95-64 Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (+48) (42) 677-95-13
tel.: (+48) (42) 677-95-12
tel.: (+48) (42) 677-95-14
tel.: (+48) (42) 677-95-15
fax: (+48) (42) 288-42-42
e-mail: [email protected]
Adres do korespondencji:
Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź


VIII WYDZIAŁ CYWILNY
- sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy cywilne rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z całego obszaru właściwości tego Sądu,
Przewodniczący wydziału: Małgorzata Sosińska - Halbina
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:
Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00
Zastępca Przewoniczącego wydziału - Tomasz Kalsztein
Kierownik sekretariatu: Monika Krajewska
Al.Piłsudskiego 143, III piętro, pokój311
92-332 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-47-47 - Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (+48) (42) 677-46-67
fax: (+48) (42) 288-42-38
e-mail: [email protected]

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna

Źródło

http://www.widzew.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?