returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Adres:

Al. Kościuszki 107/10
90-928 Łódź
Woj. Łódzkie

E-mail:

[email protected]


Tel.

42 66 46 238

Godziny urzędowania
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109,
Poniedziałek 7.30-18.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30
Sobota, Niedziela Nieczynne
Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek* 8.00-18.00
Wtorek-Piątek* 8.00-15.00
Sobota, Niedziela Nieczynne
*Interesanci zamiejscowi przyjmowani są przez cały czas urzędowania Sądu
Godziny przyjęć interesantów przez:
Prezesa Sądu, Wiceprezesów Sądu i Przewodniczących Wydziałów
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109,
Poniedziałek Po wcześniejszym ustaleniu terminu
Czwartek Po wcześniejszym ustaleniu terminu
Kasa
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109, parter, pokój 19, stanowisko 6
Poniedziałek 800 - 1230
1300 - 1730
Wtorek-Piątek 800 - 1230
1300 - 1500
Sobota, Niedziela Nieczynne
W ostatni pracujący dzień roku Kasa będzie nieczynna
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-203 Łódź, ul. Pomorska 37
Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek-Piątek 8.00-15.00
Sobota, Niedziela Nieczynne
Biuro Podawcze
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109
Poniedziałek 8.00 - 18.00
Wtorek-Piątek 8.00 - 15.00
Sobota, Niedziela Nieczynne
Biuro Podawcze
w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-202 Łódź, ul. Pomorska 21
Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek-Piątek 8.00 - 15.00
Sobota, Niedziela Nieczynne
Archiwum i czytelnia
w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-202 Łódź, ul. Pomorska 21
Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa Nieczynne
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek
(wyłącznie geodeci pracujący na zlecenie UMŁ) 8.00 - 15.00
Sobota, Niedziela Nieczynne
Czytelnia
w XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
90-203 Łódź, ul. Pomorska 37
Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek-Piątek 8.00-15.00
Sobota, Niedziela Nieczynne


KONTA BANKOWE
wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję itp.
NBP ODDZIAŁ W ŁODZI
57 1010 1371 0005 3422 3100 0000
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.
zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).
wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł

BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
24 1130 1163 0014 7116 3320 0003
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Od dnia 1 marca 2018 roku zastępczą obsługę kasową dla wpłat na rachunki Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonywał będzie:
1. dla rachunków sum na zlecenie:
- Bank BZ WBK S.A. - wykaz placówek - pobierz.pdfotwiera się w nowym oknie
Rachunki sum depozytowych
(wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
PLN 47 1130 1017 0021 1001 3490 0004
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Od dnia 1 marca 2018 roku zastępczą obsługę kasową dla wpłat gotówkowych na rachunki Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonywał będzie:
1. dla rachunków sum depozytowych:
- Bank Pekao S.A - wykaz placówek - pobierz.pdfotwiera się w nowym oknie
dokonując wpłaty gotówkowej w placówce Pekao S.A. na rachunek sądu należy wpisać konto
78 1240 6957 0111 0000 0000 2048
Rachunki sum depozytowych w walutach EURO i USD.
(wyłącznie wpłaty: depozytów sądowych w postępowaniu karnym przygotowawczym)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
USD 20 1130 1017 0021 1001 3490 0005
EUR 04 1130 1017 0021 1001 3490 0002
CHF 31 1130 1017 0021 1001 3490 0001
GBP 74 1130 1017 0021 1001 3490 0003
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.
(wpłaty: zasądzone nawiązki na podstawie wezwań Sądu.)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
PLN 40 1130 1163 0014 7116 3320 0006
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny

III Wydział Cywilny

IV Wydział Karny

V Wydział Karny

VI Wydział Karny

VII Wydział Rodzinny i Nieletnich

VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

XII Wydział Gospodarczy

XIII Wydział Gospodarczy

XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

XVI Wydział Ksiąg Wieczystych

XVIII Wydział Cywilny

XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Bałuty, Polesie i Śródmieście

Źródło

https://www.lodz.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?