Art. 96. 1. Napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są:
1) musujące napoje fermentowane – wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00
oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte
pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary,
spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
a) mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2%
objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo
b) mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości,
lecz nieprzekraczającą 15% objętości
– pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi
wyłącznie z procesu fermentacji;
2) niemusujące napoje fermentowane – niebędące musującymi napojami
fermentowanymi określonymi w pkt 1 – wszelkie wyroby objęte pozycjami CN
2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby
objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych
w art. 94 ust. 1:
a) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2%
objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości,
lecz nieprzekraczającej 15% objętości
– pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi
wyłącznie z procesu fermentacji.
2. Produkcją napojów fermentowanych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie
lub przetwarzanie napojów fermentowanych, a także ich rozlew.
3. Podstawą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów
gotowego wyrobu.
4. Stawki akcyzy na napoje fermentowane wynoszą:
1) na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81,
o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości
– 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
2) na pozostałe napoje fermentowane – 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 96

Poprzedni

Art. 95. 1. Winem w rozumieniu ustawy jest: 1) wino niemusujące – wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2: a) o rzeczywistej objętościowej m...

Nastepny

Art. 97. 1. Wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycj...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka