Art. 94. 1. Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN
2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami
bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc
alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.
2. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie
piwa, a także jego rozlew.
3. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na
1 stopień Plato.
4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato
gotowego wyrobu.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe metody ustalania parametrów służących do określenia
podstawy opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 94

Poprzedni

Art. 93. 1. Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: 1) wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawe...

Nastepny

Art. 95. 1. Winem w rozumieniu ustawy jest: 1) wino niemusujące – wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2: a) o rzeczywistej objętościowej m...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka