Art. 55. 1. W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą, niezakończonych
decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy tej ustawy.
2. Postępowanie likwidacyjne stowarzyszeń wszczęte przed dniem wejścia
ustawy w życie prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.

Prawo o stowarzyszeniach art. 55

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
  • Wejscie w życie 10 kwietnia 1989
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 15 10 2020
Komentarze
Wyszukiwarka