Art. 487. Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego,
zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.

Kodeks Postępowania Karnego art. 487

Poprzedni

Art. 486. (uchylony).

Nastepny

Art. 488. § 1. Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu. § 2. Na polecenie sądu Policja...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 10 2017
Komentarze

Wyszukiwarka