Art. 45. 1. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że
przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, do
obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego stosuje się stawkę akcyzy
obowiązującą w dniu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 45

Poprzedni

Art. 44. 1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje również z dniem: 1) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrow...

Nastepny

Art. 46. (uchylony). Art. 46a. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie eDD albo dokumentu zastępuj...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka