[Sprawozdanie]

Art. 377. Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania
sędziego, który zwięźle przedstawia stan sprawy ze szczególnym uwzględnieniem
zarzutów i wniosków apelacyjnych. Sąd może zrezygnować ze sprawozdania za zgodą
obecnych stron albo w przypadku ich niestawiennictwa, chyba że rozprawa odbywa
się z udziałem publiczności.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 377

Poprzedni

Art. 376. Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

Nastepny

Art. 378. § 1. Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. § 2. W granicach zaskarżenia sąd drugie...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 20 01 2022
Komentarze

Wyszukiwarka