Art. 168. Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. poz. 257, z późn. zm.).

Ustawa o podatku akcyzowym art. 168

Poprzedni

Art. 167. Znaki akcyzy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168, zachowują ważność.

Nastepny

Art. 169. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka