Art. 165. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2011 r., obniżać stawki akcyzy na wyroby
akcyzowe określone w ustawie oraz różnicować je w zależności od rodzaju wyrobów
akcyzowych, a także określać warunki ich stosowania, na okres nie dłuższy niż
3 miesiące w odstępach co najmniej trzymiesięcznych, w odniesieniu do
poszczególnych wyrobów akcyzowych, uwzględniając sytuację gospodarczą państwa.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 165

Poprzedni

Art. 164. 1. Do dnia 31 października 2013 r. zamiast stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie, do wyrobów akcyzowych określonych w tym przepisie stosuje się zerową st...

Nastepny

Art. 166. Do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się wielkość najpopularniejszej kategorii cenowej papierosów ustaloną na rok 2009 na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka