[Uchylenie zrzeczenia się dziedziczenia]

Art. 1050. Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Kodeks Cywilny art. 1050

Poprzedni

Art. 1049. § 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. § 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedzi...

Nastepny

Art. 1051. Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Wejscie w życie 18 maja 1964
  • Ost. zmiana ustawy 16 maja 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 01 2022
Komentarze

Wyszukiwarka